Nederlandse Energie Maatschappij | NLE

5.2

Bestellen

3.9

Service

4.9

Prijs

5.5

Levering

41.9%

Zou hier weer kopen

Nederlandse Energie Maatschappij | NLE

Lees hier ervaringen over de Nederlandse Energie Maatschappij (NLE) zodat duidelijk is hoe Nederlandse consumenten erover denken. Stap niet zomaar over, maar lees eerst reviews zodat je weet waar je aan begint.


De energierekening is een groot deel van uw vaste kosten. Dus belangrijk om goed te weten welke maandelijkse prijs je hiervoor kunt verwachten. Het is verstandig om op een onafhankelijke prijsvergelijker te checken waar je het goedkoopst uit bent, enkel, dit is natuurlijk niet alles.


De klantenservice EN onverwachtse kosten van een energieleverancier kunnen nog wel eens anders zijn dan je je in eerste instantie had voorgesteld. De enige manier om hier achter te komen is om te kijken naar beoordelingen van mensen die reeds ervaringen hebben opgedaan. Lees die dus hier op NederlanReview!

Waar staat NLE voor?


NLE staat voor Nederlandse Energie Maatschappij. De Nederlandse Energie Maatschappij of NLE bestaat sinds 2005. In het jaar daarvoor werd de gas- en energiemarkt geliberaliseerd, zodat consumenten zelf konden gaan beslissen van welke energieleverancier zij hun elektriciteit en gas wilden betrekken. Daardoor kwamen allerlei nieuwe energiebedrijven op, waaronder NLE.


NLE is één van de goedkopere leveranciers van elektriciteit in Nederland. Naast de prijs willen veel Nederlandse consumenten ook weten hoe 'groen' de geleverde stroom is. NLE geeft op hun website aan eerlijk te willen zijn over duurzame energie. Daarom staat er een artikel op de site om uit te leggen hoe groen groen precies is.


Hoe werkt dat eigenlijk? Hier gaan we er verder op in.


Waar komt de groene energie van NLE vandaan?


Simpel gezegd: groene energie gaat niet over de stroom die bij de meterkast uw huis binnenkomt. Groene energie gaat over de verhoudingen waarin energie in Europa uit diverse bronnen opgewekt wordt.


Als u overschakelt van grijze naar groene bronnen, komt er dus niet ineens andere stroom uit uw stopcontact. Om hun energie groen te mogen noemen, moet een energieleverancier beschikken over Garanties van Oorsprong (GvO's). Dit zijn certificaten waarmee hij kan aantonen dat de energie afkomstig is van hernieuwbare bronnen, zoals zonne- of windenergie. Deze GvO's kan elke leverancier kopen van andere bedrijven die bijvoorbeeld een waterkrachtcentrale hebben.


In Nederland is er een tekort aan duurzame energie. In 2014 had 63% van de huishoudens een contract voor groene stroom, terwijl slechts 12% van de in Nederland opgewekte stroom groen was. In Scandinavië, waar veel waterkrachtcentrales staan, is een overschot aan GvO's.


Veel Nederlandse energiebedrijven kopen dus die Scandinavische GvO's, zodat ze hun energie groen kunnen noemen. Voor de consumenten daar zijn die GvO's niet van belang, zij weten dat hun stroom groen is omdat die uit de waterkrachtcentrale in de buurt komt.


Omdat het aanbod van die GvO's zoveel groter is dan de vraag, kosten ze de energiebedrijven die ze kopen maar heel weinig geld. Op papier komt uw groene stroom dus uit een waterkrachtcentrale in Scandinavië, maar in de praktijk wordt deze natuurlijk gewoon opgewekt in de kerncentrale in Borssele of de gas- of kolencentrale in de Eemshaven.


Impuls aan groene energie?


De gedachte achter groene energie is dat als zoveel mogelijk consumenten een contract afsluiten voor groene energie, er vanzelf geïnvesteerd moet worden door energieproducenten in duurzaam opgewekte energie om de vraag bij te houden. Maar die bovengenoemde waterkrachtcentrales staan al heel lang in Scandinavië, en voorlopig blijven die nog wel genoeg GvO's produceren om aan de vraag te voldoen.


De nood om duurzame energiebronnen te exploiteren, is voor de energiebedrijven dus nog helemaal niet zo hoog. De investering in duurzame energie waarop de afnemer van groene stroom hoopt, blijft daardoor uit.


Het stroometiket


Energiebedrijven zijn sinds 1 januari 2005 verplicht elk jaar een stroometiket te publiceren. Daarop geven zij aan uit welke bronnen in het voorafgaande jaar hun stroom werd opgewekt. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) controleert deze gegevens.


Overigens is het bij het lezen van deze stroometiketten soms nog wel opletten geblazen. Leveranciers die verschillende pakketten leveren, publiceren uiteraard graag de energie van hun 'groene' pakket eerst, met een aandeel duurzame energie van honderd procent.


Maar om te weten te komen hoe duurzaam het bedrijf in zijn geheel is, moet je natuurlijk naar het totaal van alle geleverde energie kijken. Een maatschappij die een tiende van hun stroom als groene stroom vermarkt en de rest in contracten voor grijze stroom onderbrengt, is per saldo niet erg duurzaam.


NLE geeft zelf in het stroometiket van 2015 op, dat hun stroom geheel van groene oorsprong is. 93% uit water, en 7% uit wind. Die 93% is dus waarschijnlijk voor een groot gedeelte, zo niet geheel, gecertificeerd met aangekochte GvO's. Helaas geven ze niet aan welk deel van die energie uit water uit het buitenland afkomstig is.


Voor wind geeft het etiket ook geen specifieke cijfers, maar wel een taartdiagram waaruit af te lezen is dat ongeveer een derde deel uit het buitenland komt. Ongeveer 4,67% van het totaal van de door hen geleverde energie is dus afkomstig van Nederlandse windturbines.


Energie uit binnen- of buitenland


Waarom is het belangrijk of energie uit Nederland komt of uit het buitenland? In principe maakt dat natuurlijk niets uit, als de energie maar duurzaam opgewekt wordt. Maar als meer consumenten vragen om in Nederland geproduceerde elektriciteit, worden de GvO's steeds schaarser en daardoor meer waard.


Dat geeft energiemaatschappijen een stimulans om te investeren in nieuwe energieopwekking uit duurzame bronnen, zodat het aandeel groen opgewekte stroom stijgt en het op den duur niet meer loont om centrales aan de gang te houden die niet duurzaam zijn.


Windenergie veilig voor dieren?


Een bezwaar overigens dat een rol speelt bij het al dan niet milieuvriendelijk zijn van windenergie, is of windturbines gevaarlijk zijn voor dieren, met name vogels. Organisaties als Vogelbescherming Nederland en Greenpeace stellen dat windturbines wel een risico vormen voor vogels, maar dat dit geen belemmering hoeft te vormen om deze duurzame energiebron te benutten. Vogels kunnen zich doodvliegen tegen de mast of de wieken, ze kunnen turbines als barrière zien tijdens de trek waardoor ze om moeten vliegen en daardoor tijd en energie verspillen, en foerageergebieden kunnen verloren gaan.


Toch is de sterfte veroorzaakt door windturbines slechts een fractie van het aantal vogels dat bijvoorbeeld jaarlijks door huiskatten wordt gedood of omkomt in het verkeer. En milieu-effecten van klimaatverandering ten gevolge van het gebruik van fossiele brandstoffen zouden een veel grotere invloed op vogelsterfte uitoefenen.


Door gedegen onderzoek voorafgaand aan plaatsing van windturbines kunnen veel problemen worden voorkomen. Ook de sterfte onder vleermuizen is niet bijzonder groot, en valt te beperken door maatregelen ten aanzien van het plaatsen van windturbines, en het gebruik ervan. Door ze stil te zetten op de, vrij nauwkeurig te bepalen, momenten dat er vleermuizen vliegen, bijvoorbeeld.


Van windparken op zee hebben vleermuizen natuurlijk helemaal geen hinder. Vissen en zeezoogdieren trouwens ook niet, blijkt uit onderzoek. Tijdens de bouw mijden sommige soorten de locatie, en daarna kan het windpark zelfs een positieve invloed hebben doordat het een habitat toevoegt waar vissen goede leefomstandigheden kunnen vinden, en doordat er een zone ontstaat waar niet gevist kan worden.


Het heien dat noodzakelijk is voor de aanleg van een windpark zou schadelijk kunnen zijn voor bruinvissen, maar die verlaten tijdens de bouwwerkzaamheden die daaraan voorafgaan de locatie al. Staan de turbines er eenmaal, dan zwemmen de bruinvissen er rustig tussendoor.


Groenste stroomleveranciers in kaart gebracht


Terug naar hoe groen energieleveranciers zijn. De Consumentenbond, Greenpeace, Hivos, Natuur & Milieu, Wereld Natuur Fonds en WISE deden in 2014 onderzoek naar zevenendertig bedrijven om vast te stellen wat de groenste energieleverancier is. Zij maakten een rangschikking waarin ze onderscheid maken tussen voorlopers, volgers en vervuilers.


De voorlopers zetten zich actief in voor een overstap op duurzame energie; zij bouwen bijvoorbeeld geen nieuwe kolencentrales, maar wel windturbines. De volgers doen dat niet, maar zij investeren ook niet rechtstreeks in grijze stroom. De vervuilers investeren nog in de opwekking van grijze stroom door de bouw van kern- of kolencentrales. De cijfers lopen uiteen van 10 voor de groenste voorlopers tot 3,0 voor de laagste positie (RWE/Essent). NLE scoort een 4,5 en staat op de twintigste plaats. 


Groene energievergelijker


WISE (World Information Service on Energy), een van de partners uit het in de vorige alinea genoemde onderzoek, biedt een groene energievergelijker. Websites om elektriciteitstarieven te vergelijken zijn er al heel veel, maar deze rangschikt de energiebedrijven op duurzaamheid.


Daaruit blijkt overigens ook dat je met groene stroom niet per se duurder uit bent dan met grijze stroom; de energiecontracten die bovenaan staan in de rangschikking op duurzaamheid, zijn soms goedkoper dan minder duurzame concurrenten. Overigens verrekent de vergelijker welkomstkortingen die je krijgt wanneer je overstapt met het jaarbedrag. De website biedt tevens een overstapservice.


Openheid of duurzaamheid


NLE propageert dus openheid over groene energie en geeft op de website keurig aan hoe er, volkomen legaal, gesjoemeld wordt en hoe grijze energie groen gemaakt wordt met GvO's. Ook door henzelf. Ze vertellen dus de waarheid, wat op zich te prijzen is, maar dat wil nog niet zeggen dat ze actie ondernemen om de situatie te verbeteren.


Ze noemen hun aanbod van energie met GvO's van buitenlandse waterkrachtcentrales een 'beetje groen', maar zonder verdere informatie kan het dus heel goed zijn dat de stroom die u als klant van NLE afneemt is opgewekt in de kolencentrale bij u in de buurt.


Het zou natuurlijk mooi zijn als NLE investeert in duurzaam opgewekte energie. Het bedrijf zegt op de website de traditionele energieleveranciers uit te dagen en de markt scherp te houden. Dat kan uitstekend door in te zetten op duurzame energie. NLE beweert dat hun transparantie de volgende stap is om de energiemarkt open te breken; met daar achteraan de belofte 'u hoort nog van ons'.


De consument die hecht aan duurzame energie, houdt NLE daar graag aan en hoopt op nog een stap; de overstap naar echt groene energie. Investering in het opwekken van energie uit hernieuwbare bronnen, zodat afgestapt kan worden van vervuilende centrales die afhankelijk zijn van bronnen die op termijn uitgeput raken. We wachten met spanning af.


Welke diensten biedt de Nederlandse Energie Maatschappij | NLE aan?


De Nederlandse Energie Maatschappij heeft zowel waterkracht, windmolen en zonne energie. Dit hebben ze onderverdeeld in 4 verschillende categorien: beetje groen, iets groener en echt groen. Uiteraard duidend op de meest duurzame en groene electriciteit die er beschikbaar is. 


- Een beetje groen: is electra opgewekt uit europese waterkrachtcentrales
- Iets groener: Opgewekte electriciteit uit windmolens van heel europa.
- Echt groen: Windenergie van Nederlandse windmolens (100% nederlands)


Daarnaast is er nog een laatste categorie: zonnepanelen. Opgewekt van de zon. Hierdoor geven ze u de mogelijkheid om uw eigen elektriciteit op te wekken. Dit is 100% duurzame stroom. 

Nederlandse Energie Maatschappij | NLE : klachten, vragen of problemen?


De klachtenafhandeling van een energiemaatschappij is belangrijk. Bij de Nederlandse Energie Maatschappij is veel te regelen via internet met mijn NLE. Handig als je meterstanden moet doorgeven bijvoorbeeld.


Daarnaast bestaat er een veelgestelde vragen sectie. Ook is er een mogelijkheid om een vraag direct online te stellen en te chatten met een medewerker.


Op het forum worden per onderwerp vragen gesteld. Waar lopen andere klanten tegenaan? Hier worden antwoorden op gegeven.


Reviews over de Nederlandse Energie Maatschappij?


Is de Nederlandse Energie Maatschappij echt zo goedkoop als ze beweren? Wat vindt u echt van deze energieleverancier? Geeft u ze een 8? Of juist hoger of lager? Vertel het hier en laat uw mening achter. Beoordeel de Nederlandse Energie als u reeds ervaringen heeft! Laat Nederland weten of ze juist wel, of niet in zee moeten gaan.


Lees ervaringen en beoordelingen van klanten van NLE die u voorgingen. Zodat u weet waar u een energiecontract afsluit!

Beoordelingen, klachten, ervaringen en reviews

Lees hier onafhankelijke reviews, klachten en ervaringen. Wees op de hoogte waar u uw aankoop kunt doen of beoordeel zelf een winkel waar u een (online) aankoop heeft gedaan. Zo bepaalt tegenwoordig heel Nederland zelf welke winkels slecht en goed zijn!

Schrijf zelf een review

Schrijf hier een review over het bedrijf, de producten en/of diensten. Gebruik max zo’n 5000 karakters

Verstuur uw review

Bestellen

Service

Prijs

Levering

Zou hier weer kopen

Totaal

10

Alle reviews (43)

Geen probeerde te verkopen. Wat een verschrikkelijke verkoper aan de telefoon. Richard ga een andere baan zoeken want je bent niet geschikt hiervoor

N

Nathan Sebes

14-08-2023

0

Ongewenst contract gas en energie. ….voor 3 jaar……

WAARSCHUWING!! Pas op agressieve aanpak WAARSCHUWING!! Overrompelen 75+ ers Zeer agressieve verkoop, kiezen heel bewust doelgroep en maken bang dat elders prijzen omhoog gaan en dat bereik elders slecht is. HEM is zelf zeer slecht te bereiken, verschillende pogingen in keuze menu gemaakt en na 55 minuten krijg je een taaie klantenservice aan de lijn. Nul empathie. Als je binnen 10 dagen terugkomt op keuze, wordt je opnieuw overdondert door hun verkoopstyle. Te weten wij zaten goed, geen interesse om over te stappen, maar iemand boven de 75 jaar zo bang te maken dat je serieus twijfel, waar doe ik goed aan. .. Dan 3 dagen later toch opnieuw in de wacht gezegd af te zien van opdracht. Dan opeens houden zij geen rekening met tussentijds contact en kun je niet meer onder een contract uit. PAS OP, je zit er 3 jaar aan vast. Niet reageren op e-mails, wel een factuur sturen en ook geen enkel woord over een boete bij je huidige leverancier. Misselijkmakende club HEM!!!!

S

Sonja

25-07-2023

0

gas & elektrisch

Hele slechte energie maatschappij .. Ze drukken nieuwe maandtarieven door zonder jou op de hoogte te brengen ,, in mijn geval betaalde ik 269 euro per maand en ze besluiten het te verhogen naar 400 euro !! . Ik heb gelijk gebeld om het terug te draaien wat dus ook wel kan alleen het gaat pas een maand later in dus je moet alsnog 400 euro even betalen of je nou in de bijstand zit of niet blijkbaar .! dit zijn maffia praktijken ! en hoop ook dat de OVERHEID zich eens in deze maatschappij verdiept .

D

Dennis R

24-10-2022

0

Gas en electra

Heel netjes ontvang ik maandelijks een overzicht van het gebruik. Zo kan ik de afname goed controleren. Gebruikmakend van hun eigen tarieven heb ik berekend wat de kosten tegenwoordig zijn, als mijn gebruik niet stijgt. Ik kwam met die berekening heel anders uit dan het nieuwe maandbedrag van €427. Alles geprobeerd, ontmoedigingsbehandeling doorstaan, berichten verzonden, maar het lijkt er sterk op, dat zij hun berekening niet WILLEN doorgeven. De klantenservice is echt bagger.

R

Rita van Bommel

10-09-2022

0

Gas en stroom

Er wordt vaak geklaagd over slechte service van de energiemaatschappijen. Dat komt m.i. in hoofdzaak door de tarieven die momenteel sky high zijn en veel klanten in de problemen brengen. Veel mensen zijn teleurgesteld als de klantenservice niets kan doen om de pijn te verzachten en geen oplossing kan bieden. Graag wil ik laten weten dat mijn ervaring met de klantenservice van NLE nagenoeg altijd positief is. De laatste keer kon er niet direct een antwoord worden gegeven door medewerkster Astrid, maar zij maakte direct een telefonische afspraak, waar ze zich ook aan hield. Alle lof en bewondering voor de medewerkers van de klantenservice van NLE die heel veel over zich heen krijgen en toch altijd weer het geduld opbrengen om mensen uiterst vriendelijk te woord te staan.

C

Constance Broertjes

01-05-2022

0

stroom

Vervelend dat op eens geld wordt afgeschreven van je rekening door Budget Thuis B.V terwijl je dat bedrijf niet kent want je neemt stroom af van NLE. Verwarrend en storend.

F

F.R. Cassee

24-02-2022

0

2242kr wassenaar

Ik ben al jaren klant en zou graag mijn rekening en jaar afrekening per post ontvangen. en een duidelijk aanbod voor het nieuwe contract dank u. ik vind wat er nu gebuurd niet normaal ik heb aow kan niet betalen!

H

hb Remmerswaal

12-02-2022

0

Gas en stroom

Onbereikbaar onbeschoft onbetrouwbaar!

L

Leontine

03-02-2022

0

Een energie contact

Tussen een offerte overzicht en een contract zit een Mega verschil. Bij toestemming voor een offerte, is het niet netjes om daar dan gelijk een contract van te maken. Ik wil geen energie contract van jullie. Dus verklaar het aub nietg

M

Maricha

02-02-2022

0

Stroom en gas

Net gebeld, 50 minuten in de wacht. Telefoniste verbreekt de lijn na doorverbinden/in de wacht plaatsen. En wordt niet teruggebeld. Waardeloos

F

Frans Rijnja

14-01-2022

0

contract gas/electra

Op dit moment zijn wij zeer ontevreden A. over de bereikbaarheid van NLE, telefonische wachttijd ca. 50 min. en dat 2 dagen achtereen. B. voor het niet kunnen doorgeven van de meterstanden, niet in eigen account, niet per mail (mail retour) en niet per telefoon. Op 6 januari j.l. is ons contract opnieuw ingegaan en ik wil de meterstanden doorgeven om de jaarafrekening zo zuiver mogelijk te houden. Hetgeen nu onmogelijk is.

P

P.J. Weermeijer

07-01-2022

0

Gas en stroom

Beste; İk heb een doorlopende contract bij NLE teee adressen, Beeklustlaan 18 Bornerbroeksestraat 243 Klantnmr 4505428 Mıjn vraag is? Tot Waneer loop mijn Contract en als ik ga verlengen bij NLE wat is het nieuwe tarief? Kan dat weer een 3/5 jaar vast is, Kunt u hierover mij informeren A.U.B Mvg E koktas

E

E Koktas

05-01-2022

0

Nieuwe klanten zijn welkom, bestaande niet...

Probleem met NLE en alle andere leveranciers: als je een nieuw klant bent krijg je een goed aanbod. Ben je een bestaande klant en je contract loopt af, dan betaal je bijna het dubbele! Ik heb de proef op de som gedaan: zelfde verbruik, zelfde straat, alleen ander huis nummer. Het verschil: 252 (nieuw) en 450 (verlenging). En zo werkt het helaas overal. Je

J

Jan

03-01-2022

0

Geen aankoop

Net gebeld door een van jullie simpele verkopers. Noemde mij mevrouw van Duijn. Toen ik aamgaf dat ik niet zo heet en hij dus niet luisterd naar hoe iemand de telefoon op neemt zei hij 'ja daag'. Mooi reclame voor NLE...NOT

P

Petra van Wamel

21-12-2021

0

kent zijn/haar klanten niet

looptijd liep af en ben overgestapt naar een andere maatschappij aangezien ik geen aanbieding heb gehad van NLE Zeer slechte klantenbinding. En dan ook nog 100 euro in rekening brengen voor contract beëindiging aangezien deze afliep. Slechter dan slecht kan niet.

A

André

18-08-2021

0

Gas en stroom

Waardeloze klantenservice. Staan je onbehoorlijk te woord en verbreken de verbinding zonder pardon. Voor mij nooit meer NLE!

Y

Yesser

19-07-2021

0

energiecontract 3 jaar

Hele Hele Hele slechte service. Ik heb hier een contract gehad voor 3 jaar. Bij het nieuwe aanbod na 3 jaar kreeg ik een heel duur aanbod, terwijl het aanbod als 'nieuwe' klant veel goedkoper was. Ik heb ze hier meerdere malen over gemaild, chat en gebeld. Tot 3 keer toe zouden ze mij hierover terugbellen met een nieuw aanbod.... nooit gebeld!. Uiteindelijk gekozen voor een nieuwe energiemaatschappij. Bij de eindnota bleek dat ik 100 euro boete moest betalen omdat ik een maand te vroeg heb opgezegd. (terwijl in de kleine lettertjes staat dat je minimaal een maand van te voren moet opzeggen anders verleng je stil zwijgend??) Ik wederom contact opgenomen met de klantenservice. Mevrouw van de klantenservice wilde graag eerst even haar verhaal doen (lees: op een toon ik heb gelijk) en op het moment dat ik mijn verhaal wilde doen zij ze doodleuk, ik heb hier geen zin in en hing op!!! Dus als je graag veel geld wil betalen en slechte service wil hebben... om vervolgens aan het einde van je 3jarig contract nog 100 euro extra te betalen.. dan moet je voor NLE kiezen... Overigens hebben ze op hun site staan dat ze beoordeeld zijn door tevreden.nl maar.... je kunt ze helemaal niet beoordelen op tevreden.nl...

S

Simone

28-06-2021

0

Gas-elektra

Al een tijdje een conflict met Nle, mijn woning had twee jaar leeg gestaan, en ik kreeg van de Nle een rekening van ongeveer 20.000.- verbruik aangerekend. Nadat alles was onderzocht, en alles in orde bleek te zijn, bleek dat de beginstand niet klopte. Volgens de Nle moest ik dan maar achter de standen zien te komen van de vorige bewoners toen die het huis verlieten, wat ivm de privacy wet niet eenvoudig is. Nu heb ik na 9 mails naar de vorige huurder zijn foto’s van de meters toegestuurd gekregen. Daar bleek ook dat mijn verbruik veel lager was dan wat Nle aanrekende. Ik alles bij Nle ingediend..... en toen kreeg ik te horen dat er geen datumstempel op stond, dus konden ze het niet in behandeling nemen.....dus de vorige huurder had er een datumstempel op moeten zetten ?!

R

Ria Rozendaal

12-05-2021

0

Eindafrekening

Een jaar na het leggen van zonnepanelen mijn meterstanden doorgegeven. Vanwege dat er bij betaald moest worden toch maar eens naar de afrekening van NLE gekeken. NLE had gewoon doodleuk mijn teruggeleverde energiestanden geschrapt zonder enige terugkoppeling naar mij als klant. Toen ik hiernaar informeerde werd er gezegd dat dit klopte, uw heeft namelijk uw zonnepanelen niet aangemeld. Bedankt voor de goede service NLE. Contact opnemen is teveek moeite voor NLE. Na een hoop gezeik om dit recht te zetten overgestapt naar een goede energie maatschappij. Vermijd de NLE ellende! (Nederlandse Energie Maatschappij Ellende)

V

Vroegindeweij

03-05-2021

0

jaarnota

NLE berekent een boete voor een bedrijf. Duidelijk aangegeven dat het om een contract gaat op een woonhuis met een inschrijving van de kvk toch blijft NLE de boete van € 800 hanteren. Zie hier onder wat er wordt geschreven door consuwijzer. Geachte mevrouw Van der W, Hartelijk dank voor uw vraag van 21 april 2021. U vraagt wat uw rechten zijn als u een zakelijk energiecontract voor uw woonhuis hebt. In deze e-mail geven wij algemene informatie over uw rechten. En we vertellen wat u kunt doen. Meer weten? Neem dan contact met ons op. Informatie over uw rechten Dat u een zogenaamd KvK-nummer heeft, betekent niet dat een energieleverancier u altijd als zakelijke klant moet zien. Bent u het contract voor uzelf aangegaan, en niet voor uw werk? Bijvoorbeeld: u gaat als zzp-er een energiecontract aan voor uw woonhuis, dat u niet gebruikt als werkruimte? Dan bent u gewoon consument. Ook wanneer u maar een klein deel van uw huis en energie voor uw werk gebruikt, bijvoorbeeld 1 werkkamer. Als u consument bent, gelden de volgende maximale opzegvergoedingen: Opzegvergoeding voor energiecontracten hoe lang zou het nog duren voordat het contract afloopt? hoeveel moet u maximaal betalen? korter dan 1,5 jaar 50 EUR 1,5 - 2 jaar 75 EUR 2 tot 2,5 jaar 100 EUR langer dan 2,5 jaar 125 EUR Let op Uw energieleverancier mag dit voor gas en voor elektriciteit aan u vragen. Stopt u met allebei? Dan betaalt u maximaal het dubbele bedrag. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft deze bedragen vastgesteld. Met vriendelijke groet, ACM ConsuWijzer 088 - 0 70 70 70 Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 17.00 uur. www.consuwijzer.nl www.acm.nl Let op: Door de coronacrisis zijn er soms onduidelijkheden over uw rechten. Lees hoe wij u helpen tijdens de coronacrisis.

M

Margreet van der Windt

21-04-2021

0