Privacy & Disclaimer

NederlandReview - Privacy & Disclaimer

Dit is de Privacyverklaring van NederlandReview, gevestigd te (3861 NJ) Nijkerk aan de Galvanistraat 23 a, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder KvK-nummer 33296079. In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we van u verkrijgen.

Contact

Voor vragen over deze verklaring kunt u contact met ons opnemen via info@nederlandreview.nl.

Privacy Statement

Nederlandreview hecht veel waarde aan uw privacy en doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. We streven ernaar onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar te maken. Deze verklaring beschrijft hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en beveiligen, en is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken via onze website en diensten. NederlandReview voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Welke gegevens we verwerken

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect naar u te herleiden zijn. Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, een account aanmaakt en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt (bijvoorbeeld via de contactpagina op onze website of door ons een e-mail te sturen). Hierbij verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
• Voor- en achternaam • E-mailadres • Telefoonnummer

Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens:

Wij verzamelen en slaan geen bijzondere en gevoelige persoonsgegevens op, tenzij dit uitdrukkelijk en vrijwillig aan ons wordt verstrekt, en alleen voor het specifieke doel waarvoor deze informatie is verstrekt. Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij er toestemming is van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nederlandreview.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Gegevens die we automatisch verzamelen op basis van uw gebruik van onze diensten:

Gegevens zoals cookies, IP-adres, bezochte webpagina's, klik- en surfgedrag, en de gebruikte internetbrowser.

Waarvoor (met welk doel) verwerken wij uw gegevens?

  1. Het bezoeken van onze website: • We gebruiken deze gegevens om onze dienstverlening en website te verbeteren en aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren.
  2. Aanvragen van informatie (via de contactpagina of op een andere manier): • Wij verwerken uw naam, e-mailadres en telefoonnummer om u van dienst te kunnen zijn.
  3. Aangaan van een overeenkomst: • We verwerken uw persoonsgegevens om overeenkomsten met u uit te voeren, voor bestellingen, facturatie, nieuwsbrieven en verbetering van onze dienstverlening.
  4. Gebruik van website-diensten: • We verwerken uw gegevens, waaronder gebruikersnaam, wachtwoord, naam, IP-adres, en e-mailadres zodat u van deze diensten gebruik kunt maken.
  5. Communicatie via Social Media: • Als u via Social Media contact met ons opneemt, gebruiken we uw gegevens om uw vragen te beantwoorden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, bij de verwerking van persoonsgegevens. Alle beslissingen die van invloed zijn op individuen worden genomen door menselijke tussenkomst.

Delen met anderen

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden indien noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan een land buiten de EU.

Cookies

Link naar cookiebeleid

Platforms/websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites of platforms van derden (zoals Facebook of X) waar men door middel van een link op onze website kunt komen. Als u doorlinkt naar dergelijke websites/platforms van derden worden er door deze partijen cookies geplaatst. Houd hier dus rekening mee voordat u op een van deze buttons klikt. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige wijze met uw persoonsgegevens omgaat. U zult hiervoor dan ook de cookies- en privacyverklaring van de betreffende website/platform moeten lezen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Vanaf 21-11-2023 zijn reviews en (persoons)gegevens opgeslagen in het (persoonlijke) profiel. Op deze plek zijn (persoonlijke)gegevens ook aan te passen. Inhoud van reviews kan niet aangepast worden. Voor meer informatie over richtlijnen van reviews bekijk Richtlijnen reviews.


Naast de mogelijkheid hierboven aangegeven, heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf Als u klant bent bij ons en u vraagt ons om uw persoonsgegevens te verwijderen, dan kan dit tot gevolg hebben dat wij u niet langer onze diensten kunnen aanbieden. Naast bovenstaande rechten, heeft u ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@nederlandreview.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld (zoals in deze privacyverklaring genoemd) of om te voldoen aan wettelijke bewaartermijn(en).

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maken we gebruik van SSL-veiligheidssysteem met 128/256-Bit-versleuteling voor gegevensoverdracht. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@nederlandreview.nl

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina. Het is daarom raadzaam om regelmatig onze privacyverklaring te raadplegen.