Essent

5.7

Bestellen

4.9

Service

4.9

Prijs

6.3

Levering

48.5%

Zou hier weer kopen

Essent

Essent, voor goedkope energie. Maar is dat ook wel zo? Misschien overweeg je over te stappen naar Essent, dan is het belangrijk om te weten of je met je overstap een goede keuze maakt. Als je overstapt, sluit je meestal een energiecontract af voor een aantal jaar en kun je niet zomaar onder dit contract uit. Daarom is het belangrijk dat je een weloverwogen keuze maakt, de ervaringen van anderen kunnen je helpen bij deze keuze. Veel mensen zijn je voorgegaan en hebben hun ervaringen gedeeld. Door deze ervaringen te onderzoeken kun je de voor- en nadelen tegen elkaar afwegen en zo de juiste keuze maken. 


Wat is Essent?

Wie is Essent eigenlijk? Essent is een energiebedrijf. Het levert energie, elektriciteit en gas aan particuliere en zakelijke klanten in Belgie en Nederland. Het bedrijf biedt allerlei vormen van stroom en gas aan, zoals groene stroom en zonne-energie, en was de eerste Nederlandse groene stroomaanbieder (in 1995).


Is Essent zelfstandig? Waar staat Essent voor?


Essent is sinds het eerste halfjaar van 2016 onderdeel van het Duitse energieconcern Innogy. De naam van deze nieuwe internationale groep energiedienstverleners combineert de woorden 'innovatie', 'energy' en 'technology'.


Het bedrijf wil staan voor de energie van de toekomst; groen, decentraal en digitaal

. Daarbij is niet onmiddellijk duidelijk wat men onder digitaal verstaat. Het zou kunnen dat men doelt op de inzet van slimme thermostaten, die met een smartphone of tablet te bedienen zijn.


Met decentrale energieopwekking bedoelt men opwekking buiten de grote energiecentrales; vandaar het aanbod van Essent aan zonnepanelen en de samenwerking met boeren die een biogas-installatie bij hun bedrijf hebben staan.


Wie zijn de klanten van Essent? Kan iedereen hier klant worden?


Essent levert energie aan particulieren, midden- en kleinbedrijf en grote bedrijven, maar ook aan zzp'ers.


Zo’n 2,5 miljoen huishoudens en bedrijven in zowel Nederland als België worden dagelijks van gas en stroom voorzien door Essent. Vanuit de hoofdlocatie in ’s-Hertogenbosch werd in eerste instantie alles volledig aangestuurd. Echter heeft er in 2009 een afsplitsing plaatsgevonden, waardoor het oplossen van storingen voortaan wordt uitgevoerd door Enexis. Zij zijn dan ook verantwoordelijk voor de volledige elektriciteit- en gasnetten.

Er is politiek gezien de laatste jaren veel veranderd in de energiewereld, energieleveranciers moeten heel hard werken om hun positie in de samenleving te handhaven. Dit doen ze door te zorgen dat energie betaalbaar blijft, echter blijven ze daarnaast wel realistisch. Ze willen niet alleen afhankelijk zijn van groene stroom, omdat het niet altijd beschikbaar is op de momenten die nodig is. Daarom worden er nog steeds energiecentrales gebouwd, waar zowel gas als kolen nog een belangrijke rol spelen.Is Essent wel duurzaam? Biedt Essent groene stroom?


Essent zet tegenwoordig in op groene energie.

Dat is goed nieuws. Het bedrijf heeft behoorlijk onder vuur gelegen vanwege een gebrek aan duurzaamheid. Essent is voor 30% eigenaar van de kerncentrale in Borssele en heeft in 2015 nog een nieuwe kolencentrale in de Eemshaven in Groningen in bedrijf genomen.


Essent is de grootste producent van groene energie in Nederland, maar ook de grootste producent van grijze energie. In de ranglijst van groene energieleveranciers die de Consumentenbond, Greenpeace, Hivos, Natuur & Milieu, Wereld Natuur Fonds en WISE opstelden naar aanleiding van hun onderzoek naar zevenendertig ondernemingen in 2014 staat Essent met een rapportcijfer van 3,0 op de laatste plaats.


Waar komt de energie van Essent vandaan?


RWE, het bedrijf waar Essent onderdeel van uitmaakt, is een van de grootste energiebedrijven van West-Europa. Het heeft zo'n veertien installaties voor gas, acht voor steenkool, drie voor biomassa, elf voor  bruinkool, zeven waterkrachtcentrales, vijf kerncentrales, en nog negen overige installaties, waaronder warmtekracht- en oliegestookte centrales.


Overigens zijn sommige installaties met elkaar verenigd in één centrale, bijvoorbeeld als gecombineerde gas- en steenkoolcentrale, of de Amercentrale in Geertruidenberg die zowel steenkool als biomassa verstookt. In Nederland heeft RWE vier middelgrote warmtekrachtcentrales, maar die liggen voor onbepaalde tijd allemaal stil omdat zij op dit moment niet rendabel te exploiteren zijn.


Wat is het verhaal van kerncentrale Borssele?

In 1994 besloot de Tweede Kamer dat de kerncentrale in Borssele op Zuid-Beveland in 2003 gesloten zou moeten worden. Die in Dodewaard werd in 1997 gesloten; daarmee was Borssele de enige overgebleven kerncentrale in Nederland. Deze centrale werd in 1973 in bedrijf genomen en had een beoogde levensduur van dertig jaar. In het jaar 2000 werd de geplande sluiting echter teruggedraaid en er werd besloten de kerncentrale nog tien jaar langer te laten draaien.


In 2006 hebben vervolgens de regering en de eigenaren van de centrale, Essent en DELTA, in een convenant vastgelegd dat de sluiting in 2033 plaats zal vinden. Essent en DELTA zullen tweehonderdvijftig miljoen euro in een fonds voor duurzame energie steken en de centrale moet tot de vijfentwintig procent veiligste vergelijkbare kerncentrales van Europa, de VS en Canada samen behoren. De kerncentrale in Borssele produceert normaal gesproken ongeveer vier procent van de totale Nederlandse elektriciteitsproductie. Wanneer de centrale stilligt voor onderhoud, loopt de productie natuurlijk terug; dat was bijvoorbeeld in 2013 gedurende bijna drie maanden het geval.


Wat is het stroometiket van Essent?

Sinds 2005 moeten energiebedrijven elk jaar publiceren welke bronnen zij in het voorafgaande jaar gebruikt hebben voor het opwekken van stroom. Dit heet het stroometiket. Het stroometiket van Essent voor 2015 is opgedeeld in Groene Stroom, Windstroom en Gewone Stroom.


- Windstroom

is het eenvoudigst: dat werd geheel opgewekt uit windenergie van turbines in Nederland.


-

De Groene Stroom was voor 14,1% afkomstig van Nederlandse windturbines, voor 14,2% uit biomassa-installaties in Nederland, voor 1% uit waterkracht in Nederland (RWE is eigenaar van de waterkrachtcentrale Linne, bij de Clauscentrale even ten zuiden van Roermond), voor 0,1% uit binnenlandse zonne-energie en voor 70,6% uit buitenlandse waterkrachtcentrales.


- De Gewone Stroom was voor 33,8% afkomstig van aardgas, voor 53,9% kolen, voor 5,0% kernenergie, en dan staat er nog 7,3% overig op het stroometiket.


Kijken we naar de gemiddelde samenstelling van de elektriciteit die Essent aan al hun klanten leverde over 2015, dan is het gedeelte elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen 74,5%, waaronder 55,8% uit buitenlandse waterkrachtcentrales.


25,5% van Essents elektriciteit komt dus uit gas-, kolen-, kern- en overige (onder andere afval- en oliegestookte) centrales. Daarbij rijst de vraag hoe het zit met die buitenlandse waterkrachtcentrales; leveren de Duitse centrales van RWE hier in Nederland stroom bij Essent-klanten, of worden hiervoor GvO's verhandeld?


Wat zijn 'Garanties van Oorsprong'?

Een Garantie van Oorsprong ofwel een GvO is een bewijs dat energie uit een bepaalde bron is opgewekt; het gaat dan om hernieuwbare energiebronnen of warmtekracht-koppelinstallaties. GvO's kunnen echter, los van de levering van elektriciteit, verhandeld worden. Een energiebedrijf kan dus GvO's kopen van een ander energiebedrijf dat elektriciteit opwekt uit duurzame bronnen en mag dan zijn stroom groen noemen, ongeacht uit welke bron het zelf zijn elektriciteit heeft opgewekt. Zo wordt 'grijze' stroom, opgewekt uit fossiele brandstoffen, vergroend. 


Vooral in Scandinavië worden veel GvO's van waterkrachtcentrales verkocht. De consumenten van energiebedrijven daar vragen niet om groene stroom, zij weten immers wel dat de aan hen geleverde elektriciteit uit de waterkrachtcentrale komt. Zodoende kunnen de bijbehorende GvO's, die in zeer ruime mate voorhanden zijn, goedkoop ingekocht worden door energiebedrijven die zelf elektriciteit uit fossiele brandstoffen opwekken. Door het ruime aanbod van GvO's ontstaat er geen impuls voor energiebedrijven om te investeren in nieuwe, duurzame technieken zoals windenergie, waardoor vervuilende en fossiele brandstoffen opsouperende centrales blijven draaien of zelfs nieuw gebouwd worden. 


Waar staat Essent op de ranglijst voor de groenste stroomleverancier?

Zoals eerder in dit artikel beschreven hebben enkele organisaties op het gebied van natuur en milieu hun krachten gebundeld met de Consumentenbond en een ranglijst opgesteld van zevenendertig onderzochte elektriciteitsleveranciers om te zien welke de groenste was. Er werd gekeken hoe duurzaam de opgewekte of ingekochte stroom, de verkoop aan de afnemers en het investeringsbeleid  waren. Er werden strafpunten toegekend voor kolen, gas en kernenergie, en duurzaamheidspunten voor gebruik van en vooral investering in hernieuwbare bronnen: zonne- en windenergie en opwekking uit gecertificeerde biomassa. Er werd onderscheid gemaakt in voorlopers, volgers en vervuilers. 


Voorlopers zetten zich actief in voor de overstap op duurzame energie; zij bouwen bijvoorbeeld geen nieuwe centrales voor fossiele brandstoffen. Vervuilers doen dat wel. De laatste plaats van Essent met rapportcijfer 3,0 wordt vooral gebaseerd op het aandeel in de kerncentrale Borssele, de nieuwbouw van de in 2015 in bedrijf genomen Eemshavencentrale en aanname dat de energie uit buitenlandse waterkrachtcentrales de inkoop van losse GvO's betreft. De aanbouw van windturbines staat overigens wel vermeld in het factsheet; hoeveel duurzaamheids- en strafpunten elk item oplevert, staat daar helaas niet in dus uit het factsheet wordt niet duidelijk hoe het nieuwe windpark de totale score van Essent beïnvloedt.


Hoe zit het met de windenergie van Essent?

In het stroometiket van 2015 staat aangeduid dat van de totale elektriciteitslevering van Essent ruim tien procent afkomstig is uit Nederlandse windenergie. De website van Essent meldt dat zij de grootste elektriciteitsproducent uit wind zijn in Nederland, via windparken in Nederland en Duitsland. RWE wil zijn capaciteit in deze categorie sterk uitbreiden en is actief met windenergie in Groot-Brittannië, Frankrijk en Polen, aldus Essent. Wie denkt dan eenvoudig meer informatie over hun windparken te kunnen vinden, komt echter bedrogen uit.


De website van RWE heeft een deel waar alle locaties (in Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië) van hun elektriciteitscentrales in beschreven staan en een overzicht van centrales per bron, maar meldt in beide gek genoeg niets over windenergie. RWE beschrijft steenkool, gas, biomassa, bruinkool, kernenergie, waterkracht en 'overige'. In die laatste categorie staan bijvoorbeeld afval- en oliegestookte centrales, maar geen windparken. Op de website van innogy is wel snel een artikel te vinden over de bouw van een windpark in de Noordoostpolder, maar vervolgens loopt het spoor dood. Een prominente plek in het aanbod lijkt er voor de reeds bestaande windturbines niet te zijn, als je afgaat op de informatievoorziening online.


Wat is de controverse rond biomassa van Essent?

In 2011 kreeg Essent kritiek op het gebruik van biomassa in hun centrales. Deze biomassa bestaat grotendeels uit houtpellets, waarvoor bos in Canada gekapt wordt. Essent reageerde op deze kritiek door onder andere te stellen dat hun houtpellets een Green Gold Label-certificering hebben en dus duurzaam zijn, dat zij ook veel pellets gebruiken uit hun eigen fabriek in Georgia (VS) en dat veel van het hout afkomstig is uit bos dat door een kever is aangetast, waardoor het toch al afstierf. 


Greenpeace reageerde door te wijzen op zwaktes van het Green Gold Label, op het feit dat het merendeel (60%) van de pellets afkomstig was uit Canadees bos ongeacht de eigen productie, en op het vrijgeven van bos door de Canadese autoriteiten voor houtkap ten behoeve van houtpellets waarvan meer dan 60% niet in door de betreffende kevers aangetast gebied ligt. Verder wijst Greenpeace erop dat de houtkap dan wel niet in beschermde bossen plaatsvindt, maar dat er alsnog grote arealen natuurlijk bos verdwijnen die niet door toewijzing van bijvoorbeeld een status als nationaal park beschermd zijn.


Essent vermeldt overigens op hun website plannen van RWE om in Duitsland een houtproductiebos ten behoeve van biomassa-installaties aan te leggen ter grootte van honderd vierkante kilometer. De pagina die verwijst naar meer informatie over biomassa is helaas van de website verwijderd. De RWE-site verschaft jammer genoeg ook geen duidelijkheid; de pagina over de Amercentrale, waar houtpellets bijgestookt worden, heeft wel artikelen over biomassa maar niet over de aanleg van nieuw bos.  Wellicht wordt met de komst van innogy de toekomst van Essent niet alleen groener, maar ook beter inzichtelijk.


Welke pakketten en tarieven biedt Essent?

Essent is één van de belangrijkste en grootste aanbieder van gas en stroom maar ook van andere energieproducten binnen de RWE. Doordat ze de grootste zijn, willen ze ook de beste zijn, maar wel met eerlijk geprijsde producten en tevreden klanten.

Als je kiest voor Essent kun je zelf kiezen of je gebruik wilt maken van een vast of variabel tarief, maar je kunt ook de keuze maken voor het product ‘Zeker Dalen,’ dat je kunt zien als een beloning voor trouwe klanten. Met deze vorm van energielevering daalt jaarlijks het stroomtarief en wordt gas tegen een vast, maar scherpe prijs aangeboden. 

Essent levert aan milieubewuste mensen naast groene stroom ook CO2-neutraal gas. Met het Gold-standaard pakket garandeert Essent dan ook dat de hoeveelheid CO2 uitstoot bij het verbruik volledig gecompenseerd wordt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de beste kwaliteit CO2 offsets.
Deze vorm van gas aanbieding is volgens Essent zelf erg in trek bij transportbedrijven. Heeft u als particulier of bedrijf ervaring met deze vorm van gaslevering of een andere vorm van stroomaanbieding? Schrijf dan een review op NederlandReview, zodat potentiële klanten je bevindingen hierover kunnen lezen. 

Wat moet je doen met klachten over Essent?

Als klant van Essent beslis je zelf wanneer je je jaarafrekening wilt ontvangen en kun je online eenvoudig je energieverbruik bekijken, maar ook energieadvies krijgen of allerlei energiebesparende producten bestellen. Toch kan er altijd iets niet goed gaan. Heb je klachten? Meld ze dan direct bij Essent. Je klacht wordt altijd serieus genomen en wordt zo snel mogelijk, maar ook vakkundig afgehandeld. In 2014 kreeg Essent zelfs een Award voor het oplossen van klachten. Er werd maar liefst 99% van de klachten opgelost, wat aanzienlijk hoog is ten opzichte van ander energieleveranciers. Ben je tevreden? Deel het! Ben je ontevreden? Deel je mening dan ook!

Overstappen naar Essent is iets wat u voor een jaar (of meer) doet. Maak daarom een weloverwogen afweging en lees alle ervaringen van consumenten die u voorgingen op NederlandReview.

Beoordelingen, klachten, ervaringen en reviews

Lees hier onafhankelijke reviews, klachten en ervaringen. Wees op de hoogte waar u uw aankoop kunt doen of beoordeel zelf een winkel waar u een (online) aankoop heeft gedaan. Zo bepaalt tegenwoordig heel Nederland zelf welke winkels slecht en goed zijn!

Schrijf zelf een review

Schrijf hier een review over het bedrijf, de producten en/of diensten. Gebruik max zo’n 5000 karakters

Verstuur uw review

Bestellen

Service

Prijs

Levering

Zou hier weer kopen

Totaal

10

Alle reviews (33)

Nieuw contract

Sinds 18 aug ben ik klant van Essent geworden , dit nadat ik door Essent was benaderd om over te stappen van Eneco naar Essent , aangezien ik nog een contract had van ruim een jaar bij Eneco had ik mijn twijfels ivm het steeds duurder worden van de stroom en ik niet kon geloven dat Essent me een passende deal kon bieden , één van uw collega’s beloofde me dat mijn maand bedrag op €30,- in de maand zou komen en dat klink natuurlijk prima voor drie jaar nieuw contract, maar aangezien ik een dag later nog twijfelde heb ik Essent zelf gebeld en kreeg ik iemand anders aan de lijn waar ik de zelfde vraag heb gesteld “kunnen jullie mij wel dat aanbod doen van €30,- in de maand ?” Ik heb uitgelegd dat ík zonnepanelen heb en een warmtepomp en dat ik zelf verwachten om een 5000 kw/H per jaar extra nodig te hebben bovenop mijn zonnepanelen, de beste dame heeft toen een ruime berekening gemaakt waarbij ze aangaf dat ze het extra ruim zou tellen maar dat ik nooit boven de €30,- per maand uit kon komen. Omdat dat de tweede persoon was die me dat vertelde ging ik akkoord met het nieuwe contract( anders zou ik geannuleerd hebben ) ook heb ik aangegeven om dan het maandbedrag toch te verdubbelen naar €60,- per maand ivm dat het verbruik toch nog tegen zou kunnen vallen. Nu een maand later krijg ik in de essentapp te zien dat ik mijn maandbedrag moet verhogen naar €221,- per maand omdat ik anders bij moet betalen?????? Hoe kan dit ? Ik ben notabene net klant en heb een maandbedrag van €60,- die door jullie akkoord bevonden is. Nogmaals ik had nog ruim een jaar contract bij Eneco voor €58,- per maand en ik was daar nooit weg gegaan als Essent mij de aanbieding van €30 in de maand niet had gedaan. Graag krijg ik een reactie op bovenstaande en graag zou ik de gesprekopnames van de beide gesprekken krijgen die tijdens de aanbieding gemaakt zouden zijn. Daarna nog medewerkers gesproken die mij geen antwoord kunnen geven, daarna klachtmail weg gedaan maar ook nog geen antwoord .

E

Eric

21-10-2022

0

Energie

December 2021 benaderd met een contract voor 5 jaar vast welke 1 juni 2022 is ingegaan. Dit met een gastarief van €1,05 per m3 en €0,25 per kwh voor stroom. Blij dat Essent ons op tijd heeft benaderd.

J

Jack Roling

12-08-2022

0

Overstap

2 keer geprobeerd om mijn boete terug te vorderen die ik kreeg met de overstap naar Essent , maar helaas

B

Berrie Mommers

27-08-2021

0

onvriendelijke en incapabele klantenservice

Essent klantenservice is absoluut niet klantvriendelijk en zeer incapabel. De helft weet niet waar ze het over hebben als je een vraag stelt.. lachwekkend gewoon! Zojuist 'netjes' teruggebeld nadat ik voor de 2e keer mijn vragen heb gesteld. In 1e instantie hoor ik dat ik wordt opgenomen! Dit wordt niet even vermeld... schandalig! Hoezo privacy? Maar uiteindelijk kan mevrouw mij ook geen informatie verschaffen Tja, de overige vragen... Het gemak waarmee je klant bent geworden. Dat gaat natuurlijk heel gemakkelijk, maar mensen vul er een halve ster in, anders komt het gemiddelde hoog, waarmee ze hun hoge rating behalen... Deugt niets van! Hier al 10 tallen jaren klant bij Essent. Eind vorig jaar het contract om moeten zetten wegens aanschaf zonnepanelen. Van zakelijk naar particulier. We zouden zelfs minder gaan betalen werd ons toegezegd. Nu blijkt dat we fors minder verbruiken in vergelijking met dezelfde maanden van vorig jaar, maar ook fors meer mogen betalen! Na meerdere keren telefonisch contact en schriftelijk gemaild te hebben, zijn we nog niets wijzer. Waarom deze kosten zo hoog uitvallen. Het is zo dat de kosten voor gas en stroom ieder jaar hoger worden, maar zoveel? Nee... Vb stroom jan 2020 592 kwh E 71,63 jan 2021 508 kwh E 85,26 Lekker aan het bezuinigen denk je dan...maar nee hoor gewoon meer betalen. En als antwoordt van Essent ligt het aan de netbeheerderskosten van Enexis. Deze zouden zo duur zijn geworden. En als je dan vraagt naar deze Enexia kosten tov vorig jaar...kunnen ze er uiteraard geen antwoord op geven. Daarbij waren we dus in 2019 na aangegeven te hebben over te willen stappen, naar 'Platinum klant' gezet. Omdat we al zolang lid waren;) We kregen ineens bijna E 50,- korting p.maand!! En nu ons contract overgezet moest worden naar particulier zijn we ineens nog maar enkele maanden klant bij hen(volgens Essent) en vervalt ook de "Platinum klant' korting. Heel vaag allemaal. Wij gaan in ieder geval weg bij Essent.

K

K Knoef

10-02-2021

0

Stroom en Gas

Essent is onbetrouwbaar en zeer klant onvriendelijk. Zeer slechte ervaring. NOOIT klant worden hier!

T

Tim H

01-02-2021

0

Essent Gas en Stroom

Essent is niet te vertrouwen en misleidt haar klanten om zoveel mogelijk geld af te nemen. Vermijd dit bedrijf!

T

Tim

26-01-2021

0

Niet wat ik ervan verwacht had.

ik was klant van essent totdat ik opeens zag dat ik een 5 jarig contract zou hebben (iets wat ik nooit af zou sluiten) vervolgens essent opgebeld met de vraag waar mijn handtekening of goedkeuring zou staan, er was een opname gemaakt en deze gingen ze erbij zoeken. Ik vertelde hem dat het geen probleem was, na 3 weken kwamen ze zelf tot de conclusie dat deze er niet was, ze kwamen met de volgende oplossingen: 1. Contract ontbinden (kostenloos) 2. Doorgaan met lopende contract. Ik vroeg naar oplossing 3 want 1 was logisch en 2 was raar. Dit was het beste voorstel wat ze hadden... kortom waardeloos. Zijn er meer mensen met nepcontracten?

H

Henk

07-08-2020

0

1 jaar vast tarief gas en stroom

Begin 2019 klant geworden van Essent met de afspraak een welkomstpremie van 250 euro te ontvangen. Na een jaar klant geweest te zijn, overgestapt naar een andere leverancier. Welkomstpremie zou binnen 6 weken worden uitbetaald. Inmiddels 8 weken verder en zojuist opnieuw contact opgenomen met Essent. Kreeg ik te horen niet een volledig jaar klant te zijn geweest. Aangegeven dat ik exact 1 jaar klant ben geweest waarna ik opnieuw 8 min in de wacht werd gezet. Uiteindelijk bleek mijn welkomstpremie niet meer in het systeem te staan en moet ik nu wederom 6 weken wachten voordat deze wordt uitgekeerd. Ik ben nu inmiddels als twee maanden geen klant meer van Essent.

M

Michael Steward

09-04-2020

0

energie via colporateur

colporateurs van essent komen aan de deur met een mooi verhaaltje en doen allerlei beloftes zoals vrije overstap geen boete enz. dit willen ze ook wel op een papiertje zetten met hun telefoon nummer erbij is maar als het contrakt eenmaal loopt is het telefoon nummer niet te achterhalen (is ook bekend bij essent) ze zijn niet in dienst bij essent en worden betaald naar aantal contrakten wat ze afsluiten en vertellen leugens dit is ook bij essent bekend maar ze doen er niets mee als je getekend hebt zit je er aan vast en kost het een boete mijn advies hou ze buiten de deur

F

F.H.N

18-03-2020

0

ben overgestapt naar andere leverancier

heb contact opgenomen met essent en kreeg een dame aan de lijn die britt heet. heb haar aangegeven dat ik een leverancier gevonden hebt die vele malen goedkoper is op jaar basis. als volg vraag ik wat ze mij kan aanbieden en waarom ik bij essent zou moeten blijven. normaal gesproken doet iemand zijn best om je te behouden maar zij deed het tegendeel. ze vertelde mij dat essent niet meer concureerde omdat ze heel groot zijn en dat de mensen tegenwoordig niet op het geld letten maar op de service. naar een vermoeiend gesprek heb ik een aantal dingen geleerd: mensen letten niet op de kosten maar de service, essent concureerd niet meer omdat ze groot zijn, ik was blijkbaar niet instaat om te vergelijken omdat ze aangaf letterlijk dat ik beter moest kijken. al met al heb ik niet genoten van de aardige service van britt en heeft ze totaal 0.0 moeite gedaan om mij als klant te behouden. ben ook niet bepaald gediend van onderbrekend gedrag want uiteindelijk bel ik hun op voor service en word ik afgezeikt met een hoop nonsens en komt het erop neer dat als ik een goedkoper leverancier vind dat ik blijkbaar niet de moeite moet nemen om hun te bellen. jammer dat het zo moest gaan. ik heb gebeld om 15.38 en haar naam was britt.

M

melvin

09-01-2020

1

Essent Zakelijk

Zo'n 2 jaar geleden in colportage getrapt van Essent. Doordat ik destijds ZZP-er was, trapte ik in het verhaal zat ik van het zakelijk voordeel kon profiteren (terwijl ik aangaf niet aan huis te werken). Vervolgens kreeg ik een, naar later bleek, misleidende berekening per mail. Nadat ik de offerte per muisklik had geaccepteerd, verdween de offerte uit het zicht (nooit zelf een kopie van gehad) en ontving ik een opdrachtbevestiging. Wat dan blijkt is dat je geen wettelijke bedenktijd hebt, omdat je in de val van 'zakelijk abonnee' bent getrapt. Het consumentenrecht is dus niet van toepassing. Gisteren heb ik Essent opgezegd omdat ik ga verhuizen, nu krijg ik ook nog 250 Euro boete omdat ik tussentijds opzeg. Al met al tijdens de looptijd meer betaald dan mijn vorige leverancier en nu ook nog een boete. Beste mensen, doe geen zaken met Essent!

D

Dirk Breedveld

03-01-2020

0

Goedkoopste energie daarom overgestapt

Wij zijn vorig jaar overgestapt naar essent omdat ze toen voor ons de goedkoopste partij waren. Het scheelde maar een tientje ongeveer met de een-na-goedkoopste leverancier maar op jaarbasis vond ik dat de moeite waard. Het overstappen en afsluiten is snel gegaan, daarna geen problemen gehad. Prima. Het maakt mij persoonlijk niet zoveel uit waar de energie vandaan komt. Als het het maar doet en het goedkoop is... Dit jaar heb ik weer de bedragen vergeleken maar zo te zien zijn ze voor ons nog steeds het goedkoopst dus dan stappen we niet over dit jaar. Maar ik moet nog even goed uitzoeken.

M

Marjolijn Bakker

16-11-2019

0

Opgelicht

Ik heb een boete van 250 euro gekregen nadat een externe sales medewerker van Essent me heeft overgehaald. In dit gesprek zijn de kosten meerdere malen besproken en is een boete niet aan de orde gekomen. Daarnaast een klacht ingediend online en bij Essent en men zou het gesprek met deze medewerker opvragen. Enorm treurig dat ik niet eens meer iets heb vernomen. Moderne maffia in mijn ogen. Ik stop per direct met de betalingen totdat de klacht is opgelost!

I

Ivo Houben

02-04-2019

0

Slechte service

Na 20 jaar klant te zijn geweest, heb ik besloten om dit jaar over te stappen naar een andere leverancier. Dit na een negatieve ervaring met hun klantenservice. Service kan ik het niet noemen. Ze zijn niet meedenkend, meewerkend en dus totaal niet klantgericht. Je verwacht als langdurige klant wel wat service, maar helaas blijkt dat ook bij Essent dus niet het geval. Ik heb verder nooit veel problemen met Essent gehad, maar als je op deze manier wordt behandeld, dan hoeft het voor mij niet meer

R

Roman

06-11-2018

4

Prima mensen, totdat je opzegt...

Jarenlang niets gehoord van Essent, nu we op hebben gezegt worden we dagelijks gestalkt door een calcenter met zeer onprettige medewerkers. Pas maar op met opzeggen, je loopt een enorm gevaar!

B

Boos!

23-02-2018

0

Essent is irritant bezig

Onlangs over gestapt van Essent naar een andre energieleverancier. Sinds dien worden we lastig gevallen door dit nummer: 0850466254. Blijkt een callcenter van Essent te zijn. Er wordt niets gezegd en na een paar seconden wordt er weer opgehangen. Hoogst irritant. Dit is ook al bij het programma Radar op tv geweest maar Essent ontkent alles! Wees gewaarscuwd! Essent never again.

N

Never Essent

08-02-2018

0

Essent

We hebben van Essen zonnepanelen ,de plaatsing en het hele traject is perfect verlopen ben al jaren klant nooit problemen gehad . De afhandeling ook . Zeer tevreden !

F

Frits Verbeeten

01-08-2017

0

Slechte service

Oplichters die profiteren van opdringerigheid.

J

Joost

23-06-2017

0

overstappen is onzin

Wij zitten al jaren bij Essent en ik zie geen reden om over te stappen. Wij hebben geen storingen en ik vertrouw al die nieuwe groene energieleveranciers niet; wie zegt mij dat dat echt werkt allemaal? Zolang Essent gewoon energie levert en geen rare fratsen uithaalt met verhoging van rekeningen en storingen, zitten wij goed hier. Dat overstappen is ook alleen maar omdat iedereen het doet, want waarom zou je anders? Ik vind het onzin

H

H. Potsdam

23-05-2017

1

als ik blijf is het voor de romslomp die overgaan met zich meebrengt

5 jaar geleden laten verleiden tot een 5 jaars contract, nadien zijn de energieprijzen alleen maar gedaald, slechte keuze dus. het contract loopt binnenkort af, dus ik ben aan het rondkijken of ik blijf of toch voor een andere leverancier ga. De levering is altijd prima geweest, maar wat mij vandaag stoorde is; als ik inlog op mijn essent krijg ik maar één aanbod voor verlenging te zien ( zeker niet voordelig), om contact op te nemen krijg ik eerst een virtuele medewerker, ik kan geen telefoonnummer vinden. Via de virtuele medewerker deze wel gekregen, kosten 0.35 ct per gesprek + normale gesprekskosten; keuzemenu met 5 opties, krijg ik een medewerker die mij niet kan horen door de storing op de lijn(waarvan ik niets merkte). Dus nogmaals gebeld, weer het keuzemenu, toen iemand die mij wel begreep maar weer moest doorverbinden met een collega met meer rechten om mij een goed aanbod te doen. Het aanbod is niets mis mee (zeker niet de goedkoopste) maar gezien deze moeite om iemand te spreken toch twijfel , helemaal nadat ik een andere leverancier had gebeld ( telefoonnummer stond op de homepagina en nog gratis ook) krijg ik direct een medewerker aan de telefoon die mij op al mijn vragen antwoordt kon geven. Ik was zelf nog iets vergeten te vragen, dus opnieuw gebeld, weer niet in de wacht gestaan ( bij essent wel) en een andere medewerker kon mij ook de juiste info geven. Je begrijpt denk ik wel mijn twijfel om bij essent te blijven. zoals ik al zei, dan ga ik voor de makkelijke weg.

T

Tanja

08-02-2017

0