NederlandReview

  Ervaringen Nederlandse Energie Maatschappij | NLE

  Lees hier ervaringen over de Nederlandse Energie Maatschappij (NLE) zodat duidelijk is hoe Nederlandse consumenten erover denken. Stap niet zomaar over, maar lees eerst reviews zodat je weet waar je aan begint.

  De energierekening is een groot deel van uw vaste kosten. Dus belangrijk om goed te weten welke maandelijkse prijs je hiervoor kunt verwachten. Het is verstandig om op een onafhankelijke prijsvergelijker te checken waar je het goedkoopst uit bent, enkel, dit is natuurlijk niet alles.

  De klantenservice EN onverwachtse kosten van een energieleverancier kunnen nog wel eens anders zijn dan je je in eerste instantie had voorgesteld. De enige manier om hier achter te komen is om te kijken naar beoordelingen van mensen die reeds ervaringen hebben opgedaan. Lees die dus hier op NederlanReview!

  Waar staat NLE voor?

  NLE staat voor Nederlandse Energie Maatschappij. De Nederlandse Energie Maatschappij of NLE bestaat sinds 2005. In het jaar daarvoor werd de gas- en energiemarkt geliberaliseerd, zodat consumenten zelf konden gaan beslissen van welke energieleverancier zij hun elektriciteit en gas wilden betrekken. Daardoor kwamen allerlei nieuwe energiebedrijven op, waaronder NLE.

  NLE is één van de goedkopere leveranciers van elektriciteit in Nederland. Naast de prijs willen veel Nederlandse consumenten ook weten hoe 'groen' de geleverde stroom is. NLE geeft op hun website aan eerlijk te willen zijn over duurzame energie. Daarom staat er een artikel op de site om uit te leggen hoe groen groen precies is.

  Hoe werkt dat eigenlijk? Hier gaan we er verder op in.

  Een doorlopend krediet

  Waar komt de groene energie van NLE vandaan?

  Simpel gezegd: groene energie gaat niet over de stroom die bij de meterkast uw huis binnenkomt. Groene energie gaat over de verhoudingen waarin energie in Europa uit diverse bronnen opgewekt wordt.

  Als u overschakelt van grijze naar groene bronnen, komt er dus niet ineens andere stroom uit uw stopcontact. Om hun energie groen te mogen noemen, moet een energieleverancier beschikken over Garanties van Oorsprong (GvO's). Dit zijn certificaten waarmee hij kan aantonen dat de energie afkomstig is van hernieuwbare bronnen, zoals zonne- of windenergie. Deze GvO's kan elke leverancier kopen van andere bedrijven die bijvoorbeeld een waterkrachtcentrale hebben.

  In Nederland is er een tekort aan duurzame energie. In 2014 had 63% van de huishoudens een contract voor groene stroom, terwijl slechts 12% van de in Nederland opgewekte stroom groen was. In Scandinavië, waar veel waterkrachtcentrales staan, is een overschot aan GvO's.

  Veel Nederlandse energiebedrijven kopen dus die Scandinavische GvO's, zodat ze hun energie groen kunnen noemen. Voor de consumenten daar zijn die GvO's niet van belang, zij weten dat hun stroom groen is omdat die uit de waterkrachtcentrale in de buurt komt.

  Omdat het aanbod van die GvO's zoveel groter is dan de vraag, kosten ze de energiebedrijven die ze kopen maar heel weinig geld. Op papier komt uw groene stroom dus uit een waterkrachtcentrale in Scandinavië, maar in de praktijk wordt deze natuurlijk gewoon opgewekt in de kerncentrale in Borssele of de gas- of kolencentrale in de Eemshaven.

  Impuls aan groene energie?

  De gedachte achter groene energie is dat als zoveel mogelijk consumenten een contract afsluiten voor groene energie, er vanzelf geïnvesteerd moet worden door energieproducenten in duurzaam opgewekte energie om de vraag bij te houden. Maar die bovengenoemde waterkrachtcentrales staan al heel lang in Scandinavië, en voorlopig blijven die nog wel genoeg GvO's produceren om aan de vraag te voldoen.

  De nood om duurzame energiebronnen te exploiteren, is voor de energiebedrijven dus nog helemaal niet zo hoog. De investering in duurzame energie waarop de afnemer van groene stroom hoopt, blijft daardoor uit.

  Het stroometiket

  Energiebedrijven zijn sinds 1 januari 2005 verplicht elk jaar een stroometiket te publiceren. Daarop geven zij aan uit welke bronnen in het voorafgaande jaar hun stroom werd opgewekt. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) controleert deze gegevens.

  Overigens is het bij het lezen van deze stroometiketten soms nog wel opletten geblazen. Leveranciers die verschillende pakketten leveren, publiceren uiteraard graag de energie van hun 'groene' pakket eerst, met een aandeel duurzame energie van honderd procent.

  Maar om te weten te komen hoe duurzaam het bedrijf in zijn geheel is, moet je natuurlijk naar het totaal van alle geleverde energie kijken. Een maatschappij die een tiende van hun stroom als groene stroom vermarkt en de rest in contracten voor grijze stroom onderbrengt, is per saldo niet erg duurzaam.

  NLE geeft zelf in het stroometiket van 2015 op, dat hun stroom geheel van groene oorsprong is. 93% uit water, en 7% uit wind. Die 93% is dus waarschijnlijk voor een groot gedeelte, zo niet geheel, gecertificeerd met aangekochte GvO's. Helaas geven ze niet aan welk deel van die energie uit water uit het buitenland afkomstig is.

  Voor wind geeft het etiket ook geen specifieke cijfers, maar wel een taartdiagram waaruit af te lezen is dat ongeveer een derde deel uit het buitenland komt. Ongeveer 4,67% van het totaal van de door hen geleverde energie is dus afkomstig van Nederlandse windturbines.

  Energie uit binnen- of buitenland

  Waarom is het belangrijk of energie uit Nederland komt of uit het buitenland? In principe maakt dat natuurlijk niets uit, als de energie maar duurzaam opgewekt wordt. Maar als meer consumenten vragen om in Nederland geproduceerde elektriciteit, worden de GvO's steeds schaarser en daardoor meer waard.

  Dat geeft energiemaatschappijen een stimulans om te investeren in nieuwe energieopwekking uit duurzame bronnen, zodat het aandeel groen opgewekte stroom stijgt en het op den duur niet meer loont om centrales aan de gang te houden die niet duurzaam zijn.

  Windenergie veilig voor dieren?

  Een bezwaar overigens dat een rol speelt bij het al dan niet milieuvriendelijk zijn van windenergie, is of windturbines gevaarlijk zijn voor dieren, met name vogels. Organisaties als Vogelbescherming Nederland en Greenpeace stellen dat windturbines wel een risico vormen voor vogels, maar dat dit geen belemmering hoeft te vormen om deze duurzame energiebron te benutten. Vogels kunnen zich doodvliegen tegen de mast of de wieken, ze kunnen turbines als barrière zien tijdens de trek waardoor ze om moeten vliegen en daardoor tijd en energie verspillen, en foerageergebieden kunnen verloren gaan.

  Toch is de sterfte veroorzaakt door windturbines slechts een fractie van het aantal vogels dat bijvoorbeeld jaarlijks door huiskatten wordt gedood of omkomt in het verkeer. En milieu-effecten van klimaatverandering ten gevolge van het gebruik van fossiele brandstoffen zouden een veel grotere invloed op vogelsterfte uitoefenen.

  Door gedegen onderzoek voorafgaand aan plaatsing van windturbines kunnen veel problemen worden voorkomen. Ook de sterfte onder vleermuizen is niet bijzonder groot, en valt te beperken door maatregelen ten aanzien van het plaatsen van windturbines, en het gebruik ervan. Door ze stil te zetten op de, vrij nauwkeurig te bepalen, momenten dat er vleermuizen vliegen, bijvoorbeeld.

  Van windparken op zee hebben vleermuizen natuurlijk helemaal geen hinder. Vissen en zeezoogdieren trouwens ook niet, blijkt uit onderzoek. Tijdens de bouw mijden sommige soorten de locatie, en daarna kan het windpark zelfs een positieve invloed hebben doordat het een habitat toevoegt waar vissen goede leefomstandigheden kunnen vinden, en doordat er een zone ontstaat waar niet gevist kan worden.

  Het heien dat noodzakelijk is voor de aanleg van een windpark zou schadelijk kunnen zijn voor bruinvissen, maar die verlaten tijdens de bouwwerkzaamheden die daaraan voorafgaan de locatie al. Staan de turbines er eenmaal, dan zwemmen de bruinvissen er rustig tussendoor.

  Groenste stroomleveranciers in kaart gebracht

  Terug naar hoe groen energieleveranciers zijn. De Consumentenbond, Greenpeace, Hivos, Natuur & Milieu, Wereld Natuur Fonds en WISE deden in 2014 onderzoek naar zevenendertig bedrijven om vast te stellen wat de groenste energieleverancier is. Zij maakten een rangschikking waarin ze onderscheid maken tussen voorlopers, volgers en vervuilers.

  De voorlopers zetten zich actief in voor een overstap op duurzame energie; zij bouwen bijvoorbeeld geen nieuwe kolencentrales, maar wel windturbines. De volgers doen dat niet, maar zij investeren ook niet rechtstreeks in grijze stroom. De vervuilers investeren nog in de opwekking van grijze stroom door de bouw van kern- of kolencentrales. De cijfers lopen uiteen van 10 voor de groenste voorlopers tot 3,0 voor de laagste positie (RWE/Essent). NLE scoort een 4,5 en staat op de twintigste plaats.

  Groene energievergelijker

  WISE (World Information Service on Energy), een van de partners uit het in de vorige alinea genoemde onderzoek, biedt een groene energievergelijker. Websites om elektriciteitstarieven te vergelijken zijn er al heel veel, maar deze rangschikt de energiebedrijven op duurzaamheid.

  Daaruit blijkt overigens ook dat je met groene stroom niet per se duurder uit bent dan met grijze stroom; de energiecontracten die bovenaan staan in de rangschikking op duurzaamheid, zijn soms goedkoper dan minder duurzame concurrenten. Overigens verrekent de vergelijker welkomstkortingen die je krijgt wanneer je overstapt met het jaarbedrag. De website biedt tevens een overstapservice.

  Openheid of duurzaamheid

  NLE propageert dus openheid over groene energie en geeft op de website keurig aan hoe er, volkomen legaal, gesjoemeld wordt en hoe grijze energie groen gemaakt wordt met GvO's. Ook door henzelf. Ze vertellen dus de waarheid, wat op zich te prijzen is, maar dat wil nog niet zeggen dat ze actie ondernemen om de situatie te verbeteren.

  Ze noemen hun aanbod van energie met GvO's van buitenlandse waterkrachtcentrales een 'beetje groen', maar zonder verdere informatie kan het dus heel goed zijn dat de stroom die u als klant van NLE afneemt is opgewekt in de kolencentrale bij u in de buurt.

  Het zou natuurlijk mooi zijn als NLE investeert in duurzaam opgewekte energie. Het bedrijf zegt op de website de traditionele energieleveranciers uit te dagen en de markt scherp te houden. Dat kan uitstekend door in te zetten op duurzame energie. NLE beweert dat hun transparantie de volgende stap is om de energiemarkt open te breken; met daar achteraan de belofte 'u hoort nog van ons'.

  De consument die hecht aan duurzame energie, houdt NLE daar graag aan en hoopt op nog een stap; de overstap naar echt groene energie. Investering in het opwekken van energie uit hernieuwbare bronnen, zodat afgestapt kan worden van vervuilende centrales die afhankelijk zijn van bronnen die op termijn uitgeput raken. We wachten met spanning af.

  Welke diensten biedt de Nederlandse Energie Maatschappij | NLE aan?

  De Nederlandse Energie Maatschappij heeft zowel waterkracht, windmolen en zonne energie. Dit hebben ze onderverdeeld in 4 verschillende categorien: beetje groen, iets groener en echt groen. Uiteraard duidend op de meest duurzame en groene electriciteit die er beschikbaar is.

  - Een beetje groen: is electra opgewekt uit europese waterkrachtcentrales
  - Iets groener: Opgewekte electriciteit uit windmolens van heel europa.
  - Echt groen: Windenergie van Nederlandse windmolens (100% nederlands)

  Daarnaast is er nog een laatste categorie: zonnepanelen. Opgewekt van de zon. Hierdoor geven ze u de mogelijkheid om uw eigen elektriciteit op te wekken. Dit is 100% duurzame stroom.

  Nederlandse Energie Maatschappij | NLE : klachten, vragen of problemen?

  De klachtenafhandeling van een energiemaatschappij is belangrijk. Bij de Nederlandse Energie Maatschappij is veel te regelen via internet met mijn NLE. Handig als je meterstanden moet doorgeven bijvoorbeeld.

  Daarnaast bestaat er een veelgestelde vragen sectie. Ook is er een mogelijkheid om een vraag direct online te stellen en te chatten met een medewerker.

  Op het forum worden per onderwerp vragen gesteld. Waar lopen andere klanten tegenaan? Hier worden antwoorden op gegeven.

  Reviews over de Nederlandse Energie Maatschappij?

  Is de Nederlandse Energie Maatschappij echt zo goedkoop als ze beweren? Wat vindt u echt van deze energieleverancier? Geeft u ze een 8? Of juist hoger of lager? Vertel het hier en laat uw mening achter. Beoordeel de Nederlandse Energie als u reeds ervaringen heeft! Laat Nederland weten of ze juist wel, of niet in zee moeten gaan.

  Lees ervaringen en beoordelingen van klanten van NLE die u voorgingen. Zodat u weet waar u een energiecontract afsluit!

  Nederlandse Energie Maatschappij | NLE
  Beoordelingen, klachten, ervaringen en reviews (19)

  5.4
  53% Zou hier weer kopen!
  Bestellen
  rating
  5.6
  Service
  rating
  4.8
  Prijs
  rating
  5.6
  Leveren
  rating
  5.8

  Alle reviews

  Lees hier onafhankelijke reviews, klachten en ervaringen. Wees op de hoogte waar u uw aankoop kunt doen of beoordeel zelf een winkel waar u een (online) aankoop heeft gedaan. Zo bepaalt tegenwoordig heel Nederland zelf welke winkels slecht en goed zijn!

  Ik kwam uiteindelijk goedkoper uit

  Ik had heel lang een andere energieleverancier en ben er even ingedoken. Echt puur om het geld gaan kijken of ik een goedkopere kon vinden. Uiteindelijk was voor mij de nederlandse energie maatschappij de goedkoopste dus heb ik die gewoon gedaan. Klopt, de goedkoopste is niet de makkelijkste om over te sluiten maar het bespaart me nu echt 400 euro per jaar ten opzichte van nuon. De moeite waard dus! Nu hoop ik wel dat het net zo goed blijft als nuon.

  Door: Karin van Dongen19-06-2015
  Kees Filius02-07-2020

  Van NLE vroegtijdig (contractbreuk) overgestapt naar BudgetEnergie. Op de NLE-site vond ik dat in mijn geval de overstapboete €50 zou zijn. Bij de eindafrekening bleek de boet echter €100 te zijn. De verklaring was volgens NLE dat de boete €50 per product was. Ik had 2 aansluitingen: gas en elektra volgens NLE. Mijn verweer: NLE verkoopt geen product gas en geen product elektra loas van elkaar op hun site. Dus het taalgebruik "producten" zijn misleidend. Heb NLE aangegeven dat ze het woord "producten" beter konden vervangen door "aansluitingen". Ik heb altijd goede ervaringen gehad met NLE. Jammer dat op de valreep dat nu teniet wordt gedaan.

  Bestellen
  rating
  Service
  rating
  Prijs
  rating
  Levering
  rating
  Zou hier weer kopen
  Ja
  8
  rating

  Budget energiemaatschappij


  Lekker goedkoop! Vooral het eerste jaar. Let wel goed op de kosten voor het netbeheer, dat doen ze standaard een stuk omhoog als je een goede aanbieding hebt gehad. Gewoon elk jaar een belletje doen en dan krijg je weer een speciale lage prijs. Dan is dat geen probleem. Doe je dat niet, dan ben je wel een paar tientjes duurder uit, dus goed opletten!

  Door: Fien Bakker11-07-2015
  Bestellen
  rating
  Service
  rating
  Prijs
  rating
  Levering
  rating
  Zou hier weer kopen
  Ja
  9
  rating

  Geen problemen

  Deze kwam voor mij het goedkoopst uit de bus. En zoals ze hier links schrijven, ze houden flink de boot af met de klantenservice en je krijgt zo'n robot (waarbij het heel duidelijk is dat je tegen een robot praat) maar hij had wel de antwoorden voor me dus tja, dan is het op zich prima. Dus geen problemen (tot dusver) hier!

  Door: Sjaak M.12-09-2015
  Bestellen
  rating
  Service
  rating
  Prijs
  rating
  Levering
  rating
  Zou hier weer kopen
  Ja
  8
  rating

  Eindelijk een goeie

  Voor iedereen die ze loopt te bashen: flikker op! Super zover bij mij en eindelijk een keer geen problemen met een energiemaatschappij want die kunnen er wat van. Nederlandse energie maatschappij = top! (en nee ik werk er niet, ik ben gewoon echt blij met ze na zoveel slechte ervaringen met anderen)

  Door: Richard Hooijer07-01-2016
  Bestellen
  rating
  Service
  rating
  Prijs
  rating
  Levering
  rating
  Zou hier weer kopen
  Ja
  10
  rating

  Geen

  Na de overstap naar een andere energieleverancier heb ik 1 termijn teveel overgemaakt naar NLE.
  Dus het verzoek gedaan bij NLE om het teveel betaalde bedrag (€ 117,-) even terug te storten op mijn rekening.
  Wat schertst de verbazing: dat gaat NLE helemaal niet doen!
  In het energiecontract blijkt ineens een rekeningnummer te staan wat helemaal niet van mij is. Daar zou de teveel betaalde termijn op teruggestort zijn.
  Meerdere malen contact gehad met de klantenservice van NLE. De beste mevrouw Bo, die telkens in de mailconversatie schrijft
  mij te hebben gebeld zonder resultaat....(geen gemiste oproep gezien hoor), weigert zich in te spannen om dit probleem even netjes op te lossen. Dus als het aan Bo ligt kan ik fluiten naar de € 117,-
  Ik laat het hier natuurlijk niet bij zitten.

  Ik raad niemand aan zaken te doen met NLE!

  Door: Lisette Mooij28-05-2020
  Bestellen
  rating
  Service
  rating
  Prijs
  rating
  Levering
  rating
  Zou hier weer kopen
  Nee
  3.5
  rating

  SLECHTSTE KLANTENSERVICE ERVARING OOIT! NLE BESPAARD OP SERVICE!!!

  Na een verhuizing zonnepanelen gelegd en er niet aangedacht om de panelen aan te melden. Na een jaar geef ik mijn meterstanden door incl. teruggeleverde standen. De uiteindelijk factuur liet zoiezo al lang op zich wachten, maar na controle bleek dat mijn teruggeleverde energiestanden niet verwerkt waren. Diverse malen contact gezocht en uiteindelijk klachten ingediend via de mail. Nergens werd op gereageerd. Pas na stornering van mijn betaling kreeg ik een reactie die overigens ook nog heel teleurstellend was. "Meneer, u had uw zonnepanelen maar moeten melden". Geen excuses voor de gebrekkige service van hun kant. Dag daarna meteen dreigmail over incasso’s. Toen ik daar over klaagde werd me ineens verteld dat ze diverse malen contact hadden gezocht maar mij maar niet te pakken kregen. Helaas wist ik dat dit niet klopte, heb het huis nummer van mijn ouders opgegeven toendertijd, enerzijds omdat ik geen huistelefoon heb, ten tweede heeft mijn moeder een ziekte waardoor ze het hele jaar thuis is. LETTERLIJK! Ook zij heeft geen gemiste telefoontjes gehad. heb mevrouw ook verteld dat het overduidelijk een leugen was maar als ze al gelijk zou hebben dat ik het dan niet bijster slim vind dat niemand er aan denkt om even te mailen of de ouderwetse post gebruikt. Elk zelfrespecterend bedrijf zou dit voor zijn klanten moeten doen. We moeten eerlijk zijn, er zijn meerdere leveranciers, hoe ze zich onderscheiden is bepalend. NLE heeft in ieder geval de slechtste klantenservice waar ik ooit mee te maken gehad heb. In April zijn mijn meterstanden doorgegeven, vandaag 29-8-2019, dus 4 maanden na dato nog geen correcte afrekening ontvangen.

  Door: Vroegindeweij29-08-2019
  Bestellen
  rating
  Service
  rating
  Prijs
  rating
  Levering
  rating
  Zou hier weer kopen
  Nee
  2
  rating

  Tevreden klanten

  Oh nou ik herken me echt helemaal niet in sommige reviews!
  Bij ons gaat alles altijd goed hier. Nooit problemen gehad met levering of facturen of niks.
  Afsluiten ging prima en vergeleken met onze vorige leverancier zijn ze hier erg goedkoop.
  Dus wij zijn zeker tevreden !

  Door: Bouwmeester05-09-2016
  Bestellen
  rating
  Service
  rating
  Prijs
  rating
  Levering
  rating
  Zou hier weer kopen
  Ja
  10
  rating

  goedkope energie  Eigenlijk zit ik alleen maar bij de Nederlandse Energie Maatschappij omdat ze goedkoper waren dan andere op het moment dat ik wilde overstappen.

  Heb geen storingen gehad

  Door: Peter 13-05-2017
  Bestellen
  rating
  Service
  rating
  Prijs
  rating
  Levering
  rating
  Zou hier weer kopen
  Ja
  8.5
  rating

  Goed bericht

  Tot zover de goedkoopste voor mij en geen problemen mee gehad. Heb ze nu een jaar en doe denk ik nog wel een jaartje verlengen. Dus er zijn ook klanten met goede ervaringen.

  Door: Van der Maat15-11-2016
  Bestellen
  rating
  Service
  rating
  Prijs
  rating
  Levering
  rating
  Zou hier weer kopen
  Ja
  8
  rating

  Tevreden met NLE

  Ik zie wel eens slechte berichtgeving over NLE, maar desondanks heb ik alleen maar goede ervaringen dus dat wilde ik hier ook even kwijt. En voor mij de goedkoopste.

  Door: Mees K.20-07-2015
  Bestellen
  rating
  Service
  rating
  Prijs
  rating
  Levering
  rating
  Zou hier weer kopen
  Ja
  8.5
  rating

  15 juli is een feestdag.

  Op 15 juli eindigt mijn contract met NLE.
  Bij bestellen werd er gesjoemeld met de bedenktermijn.
  Service: Ze zijn niet bereikbaar, stuur je daarover een klacht; heb je de belofte dat je binnen 4, jawel 4 weken antwoord krijgt.
  Op mijn NLE, regel de zaken vanuit je luie stoel, heb je 3 keuzes :Verlengen contract, mijn gegevens: pincode van televisie en facturen. Opzeggen is er niet bij.
  De enige keer dat ik telefonisch contact met ze had werd ik uitgelachen.
  Als Nederland geen andere providers meer heeft dan NLE stop ik met internet

  Door: J van der Zalm09-05-2018
  Bestellen
  rating
  Service
  rating
  Prijs
  rating
  Levering
  rating
  Zou hier weer kopen
  Nee
  3.5
  rating

  Geen problemen bij NLE

  Ik ben al drie jaar klant bij NLE en alle slechte ervaringen herken ik niet. Met de afrekening kreeg ik netjes het teveel betaalde bedrag op mijn rekening terug gestort.
  En mijn maandbedrag werd gelijk aangepast maar zelf via hun site weer verhoogd.
  Net weer netjes bericht gehad van NLE en mijn slimme meter uitgelezen. Dat is super want dan weet je of je nog in de groene cijfers zit.Wel kreeg ik via deze site de aanbieding voor een goedkopere aanbieding dus zal straks is bellen naar NLE of hun ook nog een leuke aanbieding hebben. Maar aan mijn kant geen klachten over NLE

  Door: Wendy Ritman27-02-2018
  Bestellen
  rating
  Service
  rating
  Prijs
  rating
  Levering
  rating
  Zou hier weer kopen
  Ja
  6
  rating

  Ik krijg me geld niet terug van de NLE

  ik zou €62,62 zou terug krijgen, maar tot nu tot heb ik nog niks ontvangen...
  Zegen ze na een klacht van mij op Facebook..

  NLE schrijft op Facebook onder" de naam "XX (admin) van NLE: "Bedankt! Ik heb even gekeken en gezien dat hij gelijk verrekend is met je nieuwe termijnbedrag. Dit betekent dat er nog €75,80 wordt geïncasseerd rond 23 november. Je hebt dan ook gelijk je nieuwe termijnbedrag van €138,42 voldaan"

  Dus zuinig geweest voor niks dit jaar, weg extraatje van €62,62, althans weg, ik krijg het gewoon niet in handen/en of op de bank
  Ben nu overgegaan naar de De Friesland Zorgverzekeraar..
  Nooit meer naar de NLE!
  Stap over nu het nog kan ( Ik schrijf dit op 17-11-16
  Dus kan ik nog mooi op tijd overstappen naar de De Friesland Zorgverzekeraar..
  Ik zou zeggen volg mij ( Overstappen)
  Oplichters en onbeschoft daar bij die klote NLE

  Door: Rudolf de Lang17-11-2016
  Johan15-12-2016

  Haha, omdat je geld met een nieuwe rekening is verrekend wil je er nooit meer naar terug? Dat slaat echt helemaal nergens op :D.

  Bestellen
  rating
  Service
  rating
  Prijs
  rating
  Levering
  rating
  Zou hier weer kopen
  Nee
  2
  rating

  dhr.

  Jaren geleden is mijn moeder (80) 2x opgelicht door deze "club" leveranciers van ellende. Eerst werd ze gebeld alsof ze van haar vaste leverancier waren. Hier kwamen we te laat achter en konden het niet meer terug draaien. vervolgens (een jaar of twee later, contract was voor 3 jaar) kon ze op kerstdag niet meer pinnen, bleek dat haar rekening geen saldo meer had. De leverancier had een " 3" voor een "8" aangezien bij het invullen van de meterstand. Hierdoor had ze in 1 klap 500 kub gas verbruikt. Alles werd direct doorgevoerd zonder dat hun systeem iets vreemds registreeerde. Door deze blunder werd ook maar even de nieuwe premie aangepast en afgeschreven => bij elkaar rond de 1700 euro en dat vlak voor kerst.
  Moeders helemaal in de stress want ze stond nooit rood! dacht dat ze het zelf fout had gedaan. heeft tot januari geduurd voordat alles was opgelost. heeft me heel wat energie gekost om bij deze mensen een verontschuldigend bloemetje gestuurd te krijgen naar mijn moeder om aan te geven dat ze fout zaten. erg triest allemaal

  Door: Marcel Hams03-11-2016
  Bestellen
  rating
  Service
  rating
  Prijs
  rating
  Levering
  rating
  Zou hier weer kopen
  Nee
  2
  rating

  sterk af wijkende meterstanden

  Ik ben 9 maanden klant geweest bij de NEM/ NLE dat was in de periode van maart t/m september ik zou in die periode 2700 kuub gas verstookt hebben en weet ik hoeveel stroom ook. Ik heb toen de netbeheerder opdracht gegeven om een correctie uit te voeren op de meterstanden dat hebben ze gedaan ipv bij betalen moet ik 1500 eurie terug vorderen van hen. Heb toen een aangetekende brief verstuurt naar de NEM/NLE en hun gesommeerd de werkelijke rekening op te gaan maken zo niet zou ik gerechtelijke jegens hun gaan ondernemen. toen hebben ze maar eieren voor hun geld gekozen en mijn het verschuldigde bedrag op mijn rekening terug gestort. Nooit meer deze maatschappij!!!!

  Door: F.Snellers18-10-2016
  Bestellen
  rating
  Service
  rating
  Prijs
  rating
  Levering
  rating
  Zou hier weer kopen
  Nee
  2
  rating

  hoge kosten achteraf

  na de jaarrekening moest ik 300 euro ij betalen, voordat dit was uitgezocht kwam het incassoburo om de hoek, plus informatiekosten, renete e,d, heb ik niet betaald alleen wat ik schiuldig was.
  bij de wet moet nle dit eerst schriftelijk mededelen maar dat doen ze niet .
  wordt nooit meer klant bij dit bedrijf.

  Door: bianca31-07-2016
  Bestellen
  rating
  Service
  rating
  Prijs
  rating
  Levering
  rating
  Zou hier weer kopen
  Ja
  2
  rating

  oplichters

  we zouden als bedrijf €500,- minder betalen nou vorig jaar moesten we ineens €5500,- bij betalen let wel word gewoon afgeschreven. Contact opgenomen, ja sorry foutje in de berekening we stellen het maandelijks bedrag bij dan heeft u volgend jaar dit probleem niet. Helaas nu weer €2400,- afgeschreven. Ik voel met echt in de maling genomen dit is €7900,- ff in een jaar tijd.
  Ben echt zeer boos en dan moet ik nog een jaar. had er nooit aan moeten beginnen. NLE dikke NUL!!!!

  Door: Dol30-05-2016
  frank03-06-2016

  NLE zijn "dieven"! frank

  F. Snellers18-10-2016

  ik kan je aanraden om een meterstand correctie te laten uit voeren door de netbeheerder, met die gegevens kan je de NLE dagvaarden. Zo ver laten hun het niet komen en betalen jou het teveel betaalde geld terug. ik heb zelf ook nare ervaringen gehad met hun zou binnen 9 maanden in de periode van april t/m september dat ik klant was bij hen 2700 kuub gas verstookt hebben. ik heb ook niet betaalt ik betaalde al 236 eurie per maand wat al veelste veel was. het kwam er dus op neer dat hun mij 1500 eurie verschuldigd waren dus echt de moeite om te doen.

  Bestellen
  rating
  Service
  rating
  Prijs
  rating
  Levering
  rating
  Zou hier weer kopen
  Nee
  2
  rating

  Zeer ontevreden

  Administratie klopt niet, heb 2 klantnummers! Maandbedrag fluctuereerd van 170,00 naar 136,00 en vervolgens naar 192,00 euro! Heb een contract voor 5 jaar maar helaas ik betaal veel te veel en als ik bel zegt de medewerker ijskoud dat mijn verbruik omhoog is gegaan terwijl dit niet waar is en als ik mijn verbruik noem wordt er gezegd dat mijn vorige leverancier een foute inschatting heeft gemaakt terwijl NLE ook mijn leverancier was in het voorgaande jaar! Echt slecht!!!!!!

  Door: Mw. Ouwerkerk29-03-2016
  lesman09-04-2016

  Bij mij is precies hetzelfde aan de hand, ook plotsklaps twee klantnummers en kloppen de af te schrijven bedragen niet alsook lopen de termijnen langs elkaar en schrijft NLE zomaar twee nota's/termijnen tegelijkertijd af. Wat een gerotzooi en geknoei van de bovenste plank. Daarom zijn alle BNN- 'ers weg bij NLE en is ook de Vereniging Eigen Huis niet meer in zee gegaan met NLE. Zie ook alle aangemelde klachten over NLE bij de Consumentenbond. Wellicht ook een aanrader voor RADAR en KASSA, daar NLE aan oplichterspraktijken doet.

  Bestellen
  rating
  Service
  rating
  Prijs
  rating
  Levering
  rating
  Zou hier weer kopen
  Nee
  4
  rating

  Niet doen!

  Ik heb zonnepanelen besteld en aangebracht op mijn dak. Allemaal prima en best flinke investering. Op zich geen probleem want het zou zich, volgens alle berekeningen weer terug moeten verdienen omdat je de extra stroom kan terugverkopen aan de energieleverancier. Nou niet dus! De grootste problemen om er nou achter te komen hoeveel je precies teruggeeft en dus terugkrijgt. Volgens mij klopt het allemaal niet, maar ik geen mogelijkheid om dit zelf te controleren. Maar tot dusver kloppen de berekening die ik kreeg voordat ik moest kiezen echt totaal niet met de werkelijkheid. De zon was toch ruimschoots aanwezig dit jaar toch? Ik ben dus nog niet klaar met ze...

  Door: Rikje vd L.12-07-2015
  F.Snellers18-10-2016

  de problemen die jij hebt gehad ken ik bij deze leverancier. wat je moet doen is een meterstand correctie aanvragen bij de netbeheerder, heb ik des tijds ook gedaan. zij komen dan langs en nemen je meterstand op en gaan dan naar je leverancier en vragen daar de meter standen op die hun hebben. dan wordt de correctie uitgevoerd en kan je hen voor het bedrag wat je teveel heb betaalt dagvaarden. ik had bij mijn correctie op gas een verschil van 2700 kuub binnen 9 maanden dat ik klant was geweest.

  F.Snellers18-10-2016

  gewoon naar de netbeheerder gaan en een meterstand correctie vragen dan krijg je de juiste gegevens en daar kan je NLE mee aan pakken.

  jwm knapen21-08-2019

  ben nu een jaar klant bij NlE ben tevreden, over het contract van gas/ licht, alles staat duidelijk vermeld in de gegevens van NlE, krijg op tijd de meterstanden door gestuurd,, in oktober krijg ik de eind nota door gestuurd,

  Bestellen
  rating
  Service
  rating
  Prijs
  rating
  Levering
  rating
  Zou hier weer kopen
  Nee
  4.5
  rating

  Schrijf zelf een review over Nederlandse Energie Maatschappij | NLE

  Uw beoordeling

  FAQ

  Is Nederlandse Energie Maatschappij | NLE een betrouwbaar bedrijf?

  Er zijn 19 ervaringen geplaatst over Nederlandse Energie Maatschappij | NLE. Gemiddeld hebben zij als cijfer een 5.4 gekregen, waarbij 53% van de recensenten hebben aangegeven dat ze hier weer zouden kopen.

  In welke sectoren is Nederlandse Energie Maatschappij | NLE actief?

  Nederlandse Energie Maatschappij | NLE is vooral actief in de categorie Energie en daarbinnen gespecialiseerd in de sector(en) Groene energie, Goedkope energie

  Ik heb alle reviews goed gelezen. Wat nu?

  Heb je een positieve indruk gekregen door de reviews? Dan kun je naar de website van Nederlandse Energie Maatschappij | NLE gaan en je bestelling plaatsen. Zo niet, zoek dan hier verder naar een ander bedrijf.