Zelfstroom

5.4

Bestellen

4.5

Service

4.6

Prijs

4.8

Levering

39.8%

Zou hier weer kopen

Zelfstroom

Lees nu her de ervaringen van andere Zelfstroom gebruikers. Zelfstroom is een energieleverancier. Zelfstroom wil mensen in staat stellen om groene energie op te wekken, of in ieder geval om mensen te helpen over te stappen op duurzame energie. Veel mensen vinden het belangrijk om groene stroom te gaan gebruiken, of zelf om deze op te gaan wekken. Veel mensen zijn echter bang dat groene stroom duur zou zijn, of dat zelf duurzame energie opwekken lastig is. Zelfstroom Wil dit doorbreken.


Over Zelfstroom

Zelfstroom is opgericht met een missie: goedkope energie op een duurzame manier leveren aan zoveel mogelijk mensen. Zelfstroom denkt dat de natuur meer dan voldoende energie levert en dat we deze energie moeten gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan zonne energie en windenergie. Door op een slimme manier van deze natuurlijke bronnen gebruik te maken kan er op een duurzame manier voor goedkope energie gezorgd worden.


Zelfstroom heeft een team van ervaren professionals. Deze professionals geven advies over hoe u op de meeste eenvoudige en goedkoopste manier van duurzame energie voorzien wordt. Goedkope energie kan voor de één bijvoorbeeld betekenen dat hij zonne energie op moet gaan wekken, terwijl de ander meer gebaat is om in een project van Zelfstroom te participeren.


Diensten Zelfstroom

Zelfstroom is zich er van bewust dat duurzame energie nodig is voor iedereen. Tegelijk beseft Zelfstroom dat investeren in duurzame energie nog weleens een barrière kan vormen. Duurzame energie moet natuurlijk wel goedkope energie blijven. Daarom biedt Zelfstroom diverse pakketten aan.


Zo is het bij zelfstroom mogelijk om op maat gemaakte pakketten te huren die zonne energie op wekken. De huurprijs wordt dan betaald met de opbrengsten van de zonne energie Naast pakketten voor zonne energie biedt Zelfstoom ook zogenaamde alles in één pakketten aan. Met deze pakketten neem je ook gelijk groen gas af bij Zelfstoom. Uiteraard neem je dit groene gas dan wel tegen inkoopprijs af, want duurzame energie moet natuurlijk wel goedkope energie blijven.

 


Naar het huren van zonne energie pakketten kan het natuurlijk ook zo zijn dat je niet wilt huren, maar dat je wilt dat de zonnepanelen ook direct van jou worden. Maar waar begin je met het investeren in zonne energie. Mogelijk weet je niet waar je moet beginnen en wil je wel graag een aantal zekerheden voordat je gaat investeren in zonne energie. Gelukkig heeft Zelfstroom daa rover na gedacht. Zelfstroom biedt een pakket aan met zonnepanelen op maat. Met dit pakket wordt je volledig geïnformeerd en krijg je een maatoplossing. Daarnaast wordt je beschermd tegen onverwachte onderhoudskosten en krijg je een opbrengstgarantie. Zo worden de risico’s om te investeren in duurzame energie een stuk kleiner.


Klachten Zelfstroom

Heb je een klacht over Zelfstroom, dan kun je die per mail of per telefoon stellen. Daarnaast is Zelfstroom ook te vinden op social media als Facebook en Twitter. Als je zelf al klant bent bij Zelfstoom, of ervaringen hebt met Zelfstoom, deel die dan alsjeblieft hieronder. Zo kunnen toekomstige bezoekers van deze website beter hun keuze maken.


Ervaringen die u vertellen of u echt bespaart op uw energierekening bij zelfstroom. Hoe is de service en bent u blij met de overstap? Lees het hier!


Zelfstroom

Zelfstroom wil bedrijven en particulieren gemakkelijk en goedkoop laten overstappen op duurzame energie. Daarom verkopen én verhuren ze zonnepanelen, leveren ze groene stroom en installeren ze laadpalen voor elektrische auto's. Ze bieden daarnaast nog slimme services. Zo kun je bijvoorbeeld je zonnepanelen na vijf tot tien jaar inruilen voor nieuwere, beter renderende panelen, of bij een verhuizing je zonnestroomsysteem meenemen.  Maar hoe zit dat nu eigenlijk met zonnepanelen? Kun je daar in onze regionen wel genoeg stroom mee opwekken? Hier volgt een introductie voor wie nieuw is op het gebied van zonnepanelen.


Hoe werken zonnepanelen?

Een zonnepaneel bestaat uit een paneel met een groot aantal zogeheten fotovoltaïsche cellen erop. Deze cellen zetten zonne-energie om in elektriciteit. Ze zijn doorgaans gemaakt van silicium, een element dat voorkomt in bijvoorbeeld zand en glas en waar ook computerchips van gemaakt worden. Zonnepanelen leveren gelijkstroom. Daarom zijn ze aan het elektriciteitsnet, dat met wisselstroom werkt, gekoppeld met een omvormer. Wanneer de zonnepanelen op je dak meer elektriciteit opleveren dan je in huis op dat moment gebruikt, wordt het overschot teruggegeven aan het elektriciteitsnet. De energie die je levert, wordt verrekend met de energie die je afneemt van je elektriciteitsbedrijf op momenten dat je meer elektriciteit verbruikt dan je zonnepanelen opleveren.


Wat bepaalt de opbrengst van zonnepanelen?

Om te weten hoeveel energie zonnepanelen opwekken, zijn een paar factoren van belang. Ten eerste natuurlijk het oppervlak van de panelen; hoe meer panelen je op je dak hebt liggen, hoe meer elektriciteit je kunt produceren. Maar dat is lang niet het enige. De hoeveelheid zonnestraling die op je panelen valt, is natuurlijk ook belangrijk. Zonnecellen leveren trouwens ook energie op als het bewolkt is, omdat wolken maar een deel van de zonne-energie tegenhouden – anders zou het immers helemaal donker zijn bij bewolkt weer. Naast de hoeveelheid zon speelt natuurlijk ook de duur ervan een rol; het aantal zonuren dus. Dat is in Nederland trouwens gemiddeld zo'n 1500 uur.


Overigens is het niet per se zo dat zonnepanelen op een zonnige zomerdag de grootste opbrengst hebben. Zonnepanelen gaan namelijk iets minder opleveren naarmate de temperatuur ervan stijgt; ongeveer vijf procent voor elke tien graden temperatuurstijging. Standaardopgaven van het vermogen van zonnepanelen worden opgegeven voor een temperatuur van het paneel van vijfentwintig graden Celsius. Omdat zonnepanelen een groot deel van de zonne-energie die erop valt absorberen, kunnen ze op een zonnige dag wel zo'n vijftig à zestig graden Celsius worden. Het helpt als de wind langs en onder de panelen door kan waaien, waardoor ze afkoelen.


Ook de stand van de zonnepanelen speelt natuurlijk een belangrijke rol; de hellingshoek en de richting van de panelen. Een hellingshoek van vijfendertig à zesendertig graden is ideaal voor de breedtegraad waarop Nederland zich bevindt, maar bij hoeken van twintig tot zestig graden is de opbrengst maar vijf procent lager. Op een plat dak kunnen zonnepanelen in de gunstigste positie geïnstalleerd worden. Wat betreft de windrichting waarin de panelen staan, is vijf graden west van het zuiden ideaal, maar ook bij een westelijke of oostelijke situering kunnen ze, wanneer de hellingshoek gunstig is, nog een opbrengst van negentig procent ten opzichte van de ideale ligging halen. 


Tot slot zijn er nog verschillen in rendement; het ene paneel zal in precies dezelfde omstandigheden wat meer of minder presteren dan het andere. Monokristallijne panelen hebben een wat hoger rendement dan polykristallijne panelen, maar zijn duurder in aanschaf doordat het productieproces ingewikkelder is. Het verschil in rendement bedraagt enkele procenten. Zonnepanelen verliezen ook iets van hun rendement naarmate ze ouder worden; vaak zo'n vier tot tien procent in tien jaar. Overigens gaat men er meestal van uit dat ze ongeveer vijfentwintig jaar meegaan; omvormers hebben een levensduur van zo'n tien tot vijftien jaar.


Moet je onderhoud plegen aan zonnepanelen?

In principe hoef je niets te doen aan zonnepanelen als ze eenmaal op het dak liggen. Het regenwater spoelt het vuil wel van de panelen af – een bijkomende reden trouwens om zonnepanelen op een plat dak met een hellingshoek te installeren. De panelen worden voorzien van een vuilafstotende laag, zodat vuil moeilijk hecht aan het oppervlak. Op plaatsen met veel luchtverontreiniging, door bijvoorbeeld zware industrie, zouden de panelen met water schoongemaakt kunnen worden als het langdurig droog is. Dit is alleen nodig als de stroomopbrengst opvallend terugloopt. Onderhoud kan de levensduur van de panelen niet verlengen, ze gaan niet langer mee van schoonmaken.


Heb je een vergunning nodig?

Meestal is een vergunning van de gemeente niet nodig voor het installeren van zonnepanelen. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld het installeren van zonnepanelen op een monument of wanneer er sprake is van een beschermd dorps- of stadsgezicht. Panelen op een schuin dak moeten doorgaans parallel liggen aan het dak en mogen niet uitsteken, en op een plat dak moeten ze zo ver van de dakrand geplaatst zijn als de panelen hoog zijn. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een folder uitgegeven over de vergunningseisen voor zonnepanelen en zonnecollectoren; deze is onder andere verkrijgbaar bij de gemeente en het Omgevingsloket online.


Hoe zit dat met de onderlinge verschillen in opbrengst tussen panelen?

Het vermogen van zonnepanelen, dus de hoeveelheid energie die ze opleveren uit de zonne-energie die ze opvangen, wordt uitgedrukt in Wattpiek (Wp). Zoals gezegd wordt voor elk zonnepaneel het nominaal vermogen opgegeven onder bepaalde standaardcondities; een vastgestelde hoeveelheid zon die in een eveneens vastgestelde richting op het paneel valt, bij een temperatuur van vijfentwintig graden Celsius. Met het nominaal vermogen kun je dus zonnepanelen onderling vergelijken; een paneel van 260 Wp levert 91% van de energie die een paneel van 285 Wp onder dezelfde omstandigheden geeft. 


Hoeveel elektriciteit levert een zonnepaneel?

Het nominaal vermogen maakt het ook mogelijk te berekenen hoeveel elektriciteit een zonnepaneel oplevert, en hoeveel panelen je dus nodig hebt om een bepaald verbruik te dekken. In Nederlandse omstandigheden levert één Wattpiek ongeveer 0,85 tot 1 kilowattuur elektriciteit per jaar op. Tien zonnepanelen van 260 Wp genereren dus 2600 x 0,85 = 2210 tot 2600 x 1 = 2600 kWh per jaar. Omgekeerd: wil je weten hoeveel zonnepanelen je nodig hebt om bijvoorbeeld 4000 kWh per jaar (ongeveer het gemiddelde voor een huishouden van vier personen) op te wekken? Dan heb je dus 4000 tot 4706 Wp aan zonnepanelen nodig; dat wil zeggen 15 tot 18 panelen van 260 Wp, of 14 tot 17 (eigenlijk 16,5) panelen van 285 Wp. 


Hoe snel verdienen zonnepanelen zichzelf terug?

Wanneer zonnepanelen daadwerkelijk geld gaan opleveren, hangt natuurlijk sterk af van het energietarief dat je betaalt, de hoeveelheid elektriciteit die je panelen opleveren, en wat je betaalt voor de aanschaf van een zonnestroomsysteem. Ruwweg kun je zeggen, dat de terugverdientijd tegenwoordig zo'n vijf tot tien jaar bedraagt. De landelijke subsidie voor zonnepanelen is komen te vervallen in 2013, maar een klein aantal gemeenten biedt nog wel mogelijkheden voor subsidie. Daarnaast kun je de BTW die je over de aanschaf van zonnepanelen betaalt, terugvragen bij de Belastingdienst. Kun je gebruikmaken van een van deze opties om de installatie van je zonnestroomsysteem goedkoper te maken, dan wordt de terugverdientijd natuurlijk korter.


En hoe zit het als je de productie van zonnepanelen meerekent?

Ben je geïnteresseerd in de duurzaamheidsaspecten van een zonnestroomsysteem, dan vraag je je misschien ook af hoe het zit met de energiebalans van zonnepanelen. Je eigen milieuvriendelijke stroom opwekken is natuurlijk heel mooi, maar de grondstoffenwinning, de productie, het vervoer enzovoorts van je zonnepanelen kost op zich al energie. De energie die dit kost, was tot voor kort gelijk aan de energie die een zonnestroomsysteem in ongeveer vijf jaar opwekt. Maar door nieuwe productiemethoden is die tijd teruggebracht tot één à twee jaar, zodat je, uitgaande van een levensduur van vijfentwintig jaar, zeker drieëntwintig jaar klimaatneutraal elektriciteit produceert met zonnepanelen.


Wat krijg ik voor de elektriciteit die ik teruglever aan het elektriciteitsnet?

De teruggeleverde elektriciteit wordt op de jaarafrekening verrekend met de elektriciteit die je van je energieleverancier hebt afgenomen. Dit wordt salderen genoemd. Je kunt echter nooit meer stroom aftrekken dan door je energiebedrijf is geleverd. Geef je bijvoorbeeld vijftienhonderd kilowattuur terug aan je energiebedrijf, en heeft het jou duizend kilowattuur geleverd, dan blijft er nog vijfhonderd kilowattuur over. Daar krijg je een terugleververgoeding voor. Energieleveranciers zijn vrij om zelf te beslissen hoe hoog die vergoeding is, hoewel de wet voorschrijft dat het een 'redelijke vergoeding' moet zijn. In de praktijk varieert dit van vijf tot elf eurocent per kilowattuur. De gemiddelde prijs van de door elektriciteitsbedrijven geleverde stroom is zo'n twintig cent per kilowattuur, dus je krijgt aanzienlijk minder terug voor je energie dan je zelf betaalt wanneer je stroom afneemt van het elektriciteitsbedrijf.


Heb ik een nieuwe energiemeter nodig als ik een zonnestroomsysteem neem?

In sommige gevallen is een nieuwe elektriciteitsmeter nodig wanneer je een zonnestroomsysteem installeert, omdat niet alle meters geschikt zijn voor het terugleveren van energie aan het elektriciteitsnet. Dat hoeft niet altijd samen te hangen met de leeftijd van de meter; een draaischijfmeter is meestal geen bezwaar. Die draait gewoon terug wanneer er overtollig opgewekte elektriciteit teruggeleverd wordt aan het elektriciteitsbedrijf. Overigens is de meterhuur voor een slimme meter even hoog als voor een 

Beoordelingen, klachten, ervaringen en reviews

Lees hier onafhankelijke reviews, klachten en ervaringen. Wees op de hoogte waar u uw aankoop kunt doen of beoordeel zelf een winkel waar u een (online) aankoop heeft gedaan. Zo bepaalt tegenwoordig heel Nederland zelf welke winkels slecht en goed zijn!

Schrijf zelf een review

Schrijf hier een review over het bedrijf, de producten en/of diensten. Gebruik max zo’n 5000 karakters

Gelieve eerst in te loggen

Bestellen

Service

Prijs

Levering

Zou hier weer kopen

Totaal

10

Alle reviews (88)

Zonnepanelen

2 jaar na plaatsing moesten 4 panelen tijdelijk van het dak af ivm lekkages. Panelen moesten er natuurlijk ook weer op. Kosten 800 euro voor 50 min werk met 3 personen..... Oplichterij

W

Wendy

18-01-2024

0

Zonnepanelen

Installatie duurde 3 dagen , 3 dagen vrij genomen. Is de eerste winst. Na een half jaar omvormer kapot 2 maanden geen zonne straal opgevangen. Daarna nog steeds geen zonnestraal binnen , monteurs vergeten schakelaar verkeerde stand . Verders kennen ze je niet tot je zegt zal ik de huur niet betalen dan kunnen ze je binnen 1 dag vinden . Ga niet met deze handel in zee. Kijk goed rond er zijn echt betere leveranciers gr hans peters

H

Hans peters

08-11-2023

0

Zonnepanelen

Aan de directie van Zelfstroom. Onderwerp in gebreke stelling. Klant Nawar Zadoyan Ik vroeg een oplossing om de storing aan mijn omvormer te verhelpen er werd mij medegedeeld dat er een wachttijd is van 6 weken is . Dit is absoluut onacceptabel. Wat ook zeer onacceptabel is dat er tot 2 keer toe brutaal werd opgehangen door de medewerkers van uw klantenservice. Ik voel mij nu genoodzaakt om juridische stappen te ondernemen. Omdat ik geen stap verder kom bij Zelfstroom. Ik vraag U dan ook om met een spoed oplossing te komen zodat ik zo snel mogelijk weer opbrengst kan genereren van de panelen. In afwachting van uw verdere berichten, Met vriendelijke groet, Nawar Zadoyan,

N

Nawar

12-06-2023

0

Zonnepanelen

Als ik 0 sterren zou kunnen geven zou ik dat doen. Bij het eerste gesprek eind '20 kregen we eerst te horen dat onze gevraagde 14 panelen niet zouden passen (er passen er nog zo'n 10 bij..) omdat deze in een bepaalde hellingshoek moesten staan. Maar ze zouden ze zo monteren dat we zeker konden rekenen op een opbrengst van 5200kwh per jaar. De dag van de montage kwam en de monteurs hadden de benodigde materialen niet bij zich en zouden de dag erna terug komen. Wij hadden verlof genomen en konden voor de dag erna dit opnieuw regelen. Ook waren ze met een man te weinig waardoor ze de montage waarschijnlijk niet af zouden krijgen. Omdat we niet nog een dag verlof konden pakken is mijn man gaan meehelpen. Het viel hem op dat de panelen erg plat gelegd werden en hij vroeg naar de hellingshoek maar volgens de monteurs was dit echt in orde zo. Ook vroeg hij waarom er niet meer panelen bij konden en zij gaven aan dat dat wel degelijk kon dus wij hebben een offerte gevraagd voor uitbreiding en nooit gekregen. Na het eerste volledige jaar bleek dat de geschatte opbrengst van 5200 kwh niet gehaald werd. Dat kan gebeuren wegens weinig zonuren en we zaten er zo'n 600 kwh vanaf dus àlà. Het afgelopen jaar hadden wij niet maandelijks de app in de gaten gehouden omdat we gewoonweg veel aan ons hoofd hadden en er niet bij stil stonden. Nu ik de app van de energiemaatschappij bekeek (ivm overstappen op korte termijn) zag ik dat we ruim €1500 moesten gaan bijbetalen op de jaarrekening. Ik ging dus de app van zelfstroom eens goed onder de loep nemen en wat bleek was dat halverwege mei vorig jaar, juni,juli en stuk augustus de opbrengst op '0' stond. Dé belangrijkste maanden van het jaar waarbij we volledig op de panelen draaien en een flinke overcapaciteit hebben die door teruglevering nog moet zorgen voor een lagere eindafrekening. Maar die werden nu gemist. Terwijl ons tijdens het kennismakingsgesprek werd gezegd dat ze een storing zouden opmerken en kunnen monitoren. Ik heb dan ook gevraagd wat er aan gedaan kan worden dat we afgelopen jaar zomaar ineens ruim 3500 kwh missen aan opbrengst maar er kan niets aan gedaan worden. En ergens begrijp ik wel dat je bepaalde storingen of wat dan ook niet kan terugdraaien maar feit blijft dat we voor het tweede jaar op rij niet de beloofde opbrengst behalen en deze keer zelfs met ruim 3500 kwh eronder! Dat is geen kleingeld! En zeker niet gezien mijn stroomprijs afgelopen jaar verviervoudigd werd en wij dus nu €1500 moeten gaan bijbetalen aan de energiemaatschappij. De medewerker van zelfstroom houd het op 'eigen verantwoordelijkheid' en 'het is niet terug te draaien'. Wij hadden met de prijzen van afgelopen jaar onze investering er al bijna uit kunnen hebben en nu volgt er juist een financiële strop. Het minste wat ze hadden kunnen doen was een gemiddelde opbrengst schatten over die periode en ons deze financieel tegemoet komen.

M

M.v.Daal

30-05-2023

0

Zonnepanelen

Begin NIET aan dit kansloos verhaal….Ze zijn twee keer langs gekomen om de boel te installeren. In dat proces hebben ze een ruit gebroken en onze stof zuiger verknalt. En ik ben nu degene die er -na drie weken niets vernomen te hebben- nu achteraan moet om het allemaal gefixt te krijgen. Duidelijk hebben ze hun prioriteiten niet in orde. Hopeloze service.

M

Marcel Padmos

28-04-2023

0

Zelfstroom

Zoals andere ook aangeven: 11 oktober een bericht gekregen dat ze contact opnemen voor de schouwing. Inmiddels 2 maanden later. Niemand belt me terug, of maakt een afspraak. Twee korte mailtjes met een reactie dat het druk is. Totaal geen begrip voor de situatie dat je iets denkt aan te gaan en nu in totale onzekerheid zit. Want kan je nog van je contract af bijvoorbeeld? Kortom ellende.

J

Jordi

15-12-2022

0

Zonnepanelen

Ongeveer 1,5 jaar geleden mijn zonnepanelen gekocht via Atama. Hoewel we goede afspraken hebben gemaakt over garanties en we hierbij bewust de garantie op installatie hebben laten verlengen, is het toch niet goed afgelopen. De plaatsing ging wat moeizaam, maar er werd bijgesprongen door teams in de buurt. Fijn opgelost. Helaas kregen we problemen met de verbinding van de zonnepanelen en bleek de omvormer niet meer te werken nadat onze router kapot ging en moest worden vervangen. Ik werd telefonisch niet te woord gestaan, onmogelijk door de drukte, en moest een mail sturen. Het mailen heeft meerdere weken aan tijd gekost en helaas leidde dit niet tot op de oplossing. Kortom: er moest een monteur komen om dit op te lossen. Ik ontving een mail met de kosten, overigens exclusief btw, van 69,- voorrijkosten en 69,- arbeid per uur. Ik schrok hier enorm van en besloot te bellen. Telefonisch werd ik doorverbonden naar de medewerker die me te woord stond per mail, en drukte me op het hart dat het écht alleen was om mensen waarbij ze voor 2 minuten binnen waren. Als het onder garantie viel, zouden we geen rekening ontvangen. Monteur kreeg het na zo’n uur uiteindelijk toch voor elkaar en heeft hiervoor het hele systeem volledig moeten resetten. Een handeling die ik zelf niet kon uitvoeren. Ik was in de veronderstelling dat het onder garantie zou vallen, en was dan ook stomverbaasd een factuur van zo’n €150,- te ontvangen. Zodra ik hier melding van maakte kwam ik achter het ware gezicht van het bedrijf. Ik gaf aan niet akkoord te zijn, en vervolgens werd er gedreigd met incasso-kosten. Er was geen enkele bewegingsruimte voor mij als consument en ook stonden ze totaal niet open voor mijn feedback. Ik zou, met de kennis van nu, nooit meer mijn (te dure) producten hier bestellen. Ben je bewust van het hoge bedrag, afwegende tegen een zeer matige aftersales. Denk drie keer na voor je met deze partij in zee gaat. Zelfs reageren op mails is teveel gevraagd.

M

Michel

29-11-2022

0

Zonnepanelen

Paar jaar geleden zonnepanelen laten installeren door zelfstroom op huurbasis In contract staat duidelijk de mogelijkheid om mee te verhuizen indien nodig. Sinds juni wordt ik al aan het lijntje gehouden en deze week kreeg ik te horen dat jet technisch niet mogelijk is om deze panelen op mijn nieuwe adres te monteren. Mijn buurman heeft identiek huis en daar liggen zelfs 2 panelen meer op. Waardeloos bedrijf Zou echt niemand adviseren om daarmee in zee te gaan!

W

Wim

24-11-2022

0

Zonnenpanelen

Waar moet ik beginnen via eigen huis in collectief 12 panelen aangeschaft , 2 keer de schouw niet doorgegaan door zieke , en je moet zelf belken om dit te horen , nu zou er eindelijk geplaatst worden maar 10 min van te voren gebeld dat ze niet kwamen door wederom zieke … krijg je een vergoeding aangeboden van wel 50 hele euro’s dit terwijl je een hele dag vrij genomen hebt voor mij in acceptabel dus graag contact

B

Bas Van rooijen

17-10-2022

0

Zonnepanelen huur

Tja wat zal ik zeggen. In maart contact gehad met zelfstroom en offerte op laten stellen. Afspraak voor schouwing begin april. Deze eerste afspraak werd dag van te voren wegens ziekte afgemeld. Tweede afspraak op 28 april. Op en neer gekomen vanuit mijn vakantieadres, hele dag gewacht en wederom geen monteur omdat andere werkzaamheden uit waren gelopen. Vervolgens 4 telefoontjes en diverse mails nodig gehad voor een nieuwe afspraak. Dit keer midden september. Wederom geen monteur op afgesproken tijd. Bel ik, is de monteur die dag niet aan het werk want deze werkt nog maar 4 dagen. Nu vierde afspraak gepland. Vandaag 17 oktober tussen 8:00 en 12:00... De schouwing duurt 30-60 minuten, het is 11:45 en u raadt het al, nog altijd geen monteur. Zometeen bellen dat ze dat contract ergens stoppen waar de zon niet schijnt.

B

Bjorn

17-10-2022

0

Zonnepanelen

Geen Zelfstroom dus Een tijdje geleden kregen wij een folder van Zelfstroom in de bus. De envelope suggereerde dat de mooie folder in samenwerking met de gemeente Waadhoeke tot stand was gekomen. Met dat als basis een offerte aangevraagd voor 17 zonnepanelen op ons platte dak. De offerte die wij binnenkregen had een waarde van €12.700. Wij hebben toen besteld onder voorbehoud van financiering welke wij kort geleden rond gekregen hebben. Hierna zijn wij tot aankoop overgegaan. Zelfstroom stuurde toen een aantal weken later een scout om de installatie te verkennen. Deze scout melde zich veel te vroeg waardoor ikzelf niet aanwezig was. Hij is geen moment geïnteresseerd geweest in de plek waar de omvormer zou moeten komen te hangen, wilde pertinent niet het dak op en heeft dat dus ook niet verkend. Al met al is de scout niet langer dan 10 minuten aanwezig geweest. Hem is mede gedeeld dat ons platte dak na de storm van 2013 geheel is vernieuwd. Na twee weken niets gehoord te hebben maar even met ze gebeld. Het bleek dat ze niet gingen instaleren omdat ze ons dak niet toegankelijk vonden voor de installatie en de dakpannen niet geschikt om een kabel onderdoor te leggen. Wanneer ze ons dat wilden mededelen is onbekend. Maar even gebeld met de gemeente. Die vertelde dat het bij hen klachten regende over hoe zij konden samenwerken met een dergelijk beroerd bedrijf. Een samenwerking die door Zelfstroom wordt gesuggereerd maar in werkelijkheid dus niet bestaat. Zelf vermoed ik dat ze van de montage af wilden omdat hun inkoop prijzen sinds het uitbrengen van de offerte gestegen zijn en hun marges dus lager zouden zijn. Achteraf ben ik dus blij dat zij de overeenkomst verbroken hebben. Je zal hier maar mee in zee zijn gegaan.......Ondertussen betalen we wel rente en aflossing op de financiering Datum van ervaring: 27 september 2022

T

Ter Elst

27-09-2022

0

Zonnepanelen, 12 stuks

Bijzonder slechte eerste indruk. Na bestellen wel heel snel een afspraak voor schouw en montage. Op dag van montage (monteurs sowieso 2 uur te laat) blijkt de omvormer niet leverbaar. Panelen worden wel gelegd maar installatie is niet compleet. Ook de kabels die op zolder komen zijn niet afgedopt. Hier zelf maar een stukje tape omheen gedraaid, staat voor zover ik weet wel flink stroom op. Volgende dag contact opgenomen met de klantenservice. Leverdatum wordt uitgezocht en ik wordt binnen 2 werkdagen terug gebeld. Op de 3e werkdag zelf maar weer gaan bellen omdat ik geen bericht ontvang. Zelfde verhaal wordt gehouden, wederom zelf op dag 3 moeten bellen om verhaal te halen. Een week na poging 2 toch maar weer gebeld met de vraag of er al wat bekend is over de leverdatum. Na 2-wekelijks contact op eigen initiatief uiteindelijk 3 maanden later de omvormer aan de muur hangen. Inlog gegevens voor zelfstroom app en omvormer worden beloofd binnen 3-5 werkdagen. Op werkdag 6 weer zelf gebeld en te horen gekregen dat het door drukte wat vertraging op loopt met het verwerken van de serienummers. Wat een gezeik zeg. Tip voor een ieder die zonnepanelen overweegt: zoek naar een andere partij

V

Veldkamp

09-08-2022

0

Zonnepanelen

Overeenkomst met Zelfstroom via Eigen Huis. Plaatsing van de panelen is weer door een ander bedrijf gedaan. Duidelijk aangegeven door ons dat wij de binnenkomende stroom op onze slimme meter (TOON) willen kunnen terugzien. Foto’s aangeleverd van de TOON en meterkast (3-fasen) en tijdens de schouw weer opnieuw aangegeven. Resultaat is dat de panelen (20) op 2x1 fase zijn geïnstalleerd en dus gedeeltelijk zichtbaar op onze TOON. Geen reactie op herhaaldelijk bellen, mevrouw van de klantenservice geeft aan dat deze reactie wel 2 weken op zich kan laten wachten omdat we tenslotte werkende panelen geven. Schandalig!

M

Marieke Kaanders

01-07-2022

0

Zonnepanelen 13 stuks

Zelfstroom adverteerd met mee verhuizen van panelen. Dit doen zij absoluut niet, een gemiddeld rijtjes huis bet schuine en paltte dahken is nooit geschikt, vervolgens een belachelijk afkoop bedrag. Advies om hier nooit mee in zee te gaan, oplichters.

N

N.Molema

14-06-2022

0

Zonnepanelen

Het afsluiten van een contract met mooie beloftes ging prima. Binnen twee weken zou ik gebeld worden voor het maken van een afspraak voor een technische opname hier thuis. Dat was half april. Ze moeten nog bellen en op een verzoek hier iets mee te doen reageren ze helemaal niet. Ze zullen het erg druk hebben maar vertel dat vooraf i.p.v. mooie levertijden te beloven. Hoe moeilijk is het om in je agenda te kijken en te bellen. Wees gewoon eerlijk. Een puinhoop is het daar.

R

Richard D.

07-06-2022

0

huur van 24 zonnepanelen

Begin dit jaar overeengekomen met zelfstroom dat er eind maart 24 zonnepanelen geplaats zouden worden. Het maken van de overeenkomst ging supermakkelijk maar toen....... Monteur kwamen niet om 08.00 uur s morgens maar om 16.00 uur Het installeren zou in twee dagdelen daardoor waren ze pas om 01.30 uur klaar. In april nog een laatste aanpassing maar systeem werkte niet. 3 mei monteur, krijgt s middags het systeem aan de praat doch 4 mei de volgende ochtend valt het systeem uit. Systeem geeft aan er wordt stroom opgewekt maar wekt niets op, ook na een reset niet. Na ( bij elkaar opgeteld) ruim 3 uur telefoneren, een tiental e-mails zou een monteur komen om eventueel de omvormer te vervangen. Vrij gepland doch geen monteur gezien, hele middag wachten voor niets. Wederom diverse telefoontjes met de uiteindelijke mededeling dat er geen omvormer voorradig is. ( die kon dus ook niet vervangen worden op de gemaakte afspraak) Diverse mensen van zelfstroom aan de telefoon gehad en niemand schijnt contact te hebben met de vorige beller aangezien er tot vervelens aan toe gemeld wordt dat het systeem werkt "dat kunnen wij vanaf hier zien meneer". Alleen het systeem wekt geen stroom op "dat zie ik hier". Op 20 mei ( installatie was op 25 maart) wilden ze dan wel een afspraak maken op 29 JUNI. Helemaal klaar met dit bedrijf. Aangegeven dat ze het hele systeem maar van mijn dak halen omdat zij niet kunnen zorgen voor een werkend systeem binnen een redelijke termijn. Maar ook hier geen reactie op. Mijn advies: zodra zelfstroom op je pad komt: hang op, klik weg.

G

Gregor Maas

02-06-2022

0

15-03-2022

Op 15 maart 2022 was Zelfstroom bij mij thuis geweest om zonnen panelen te installeren. Door ondeskundigheid van het personeel werkt die hele constructie niet. Vandaag is 26 april 2022. Ik heb niemand meer gezien of gehoord om die de herstel werkzaamheden komt doen. Als ik bel weet niemand wat de status is. Raar maar het is waar. Ik zou niemand adviseren om met dit bedrijf in zee te gaan. Alleen maar hoofdpijn.

S

Stanley

26-04-2022

0

Niets meer

Niet aan beginnen! service is ver te zoeken, communicatie is ook slecht, heb alles geannuleerd. Ze hadden al 3 keer op geschoven.???

R

Richard

04-04-2022

0

Zonnepanelen

Nog een afspraak om thuis de situatie te bekijken en voor de laaste keer alles doornemen, afspraak gemaakt voor in de ochtend hij zou tussen 8 en 12 uur komen maar helaas niemand dus even maar gebeld ik wordt wel terug gebeld wanneer konden ze niet zeggen,werdt in de middag terug gebeld door de monteur die langs zou komen volgens hem zou die in de middag komen. Dus al met al een klote dag hele ochtend naar de klote. Ben er klaar mee met firma Zelfstroom,heel veel slechte recencies zag ik naderhand.

R

Richard de Bruin

28-03-2022

0

Zonnepanelen

Mooie offerte, maar na 4 weken wachten kon het toch niet doorgaan omdat ze hier niet veilig een steiger zouden kunnen neer zetten. Wij zitten zelf in de bouw, dit verhaal was bulshit, ze willen snel verdienen en denken niet mee. Waardeloos zo'n bedrijf. Was niet mijn eerste keus, zou gaan voor lokaal, veel betrouwbaarder en valt mee te overleggen... had ik dat nu maar grdaan. Geen Zelfstroom!!

M

Mandy

24-03-2022

0