NederlandReview

  Ervaringen Zelfstroom

  Lees nu her de ervaringen van andere Zelfstroom gebruikers. Zelfstroom is een energieleverancier. Zelfstroom wil mensen in staat stellen om groene energie op te wekken, of in ieder geval om mensen te helpen over te stappen op duurzame energie. Veel mensen vinden het belangrijk om groene stroom te gaan gebruiken, of zelf om deze op te gaan wekken. Veel mensen zijn echter bang dat groene stroom duur zou zijn, of dat zelf duurzame energie opwekken lastig is. Zelfstroom Wil dit doorbreken.

  Over Zelfstroom

  Zelfstroom is opgericht met een missie: goedkope energie op een duurzame manier leveren aan zoveel mogelijk mensen. Zelfstroom denkt dat de natuur meer dan voldoende energie levert en dat we deze energie moeten gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan zonne energie en windenergie. Door op een slimme manier van deze natuurlijke bronnen gebruik te maken kan er op een duurzame manier voor goedkope energie gezorgd worden.

  Zelfstroom heeft een team van ervaren professionals. Deze professionals geven advies over hoe u op de meeste eenvoudige en goedkoopste manier van duurzame energie voorzien wordt. Goedkope energie kan voor de één bijvoorbeeld betekenen dat hij zonne energie op moet gaan wekken, terwijl de ander meer gebaat is om in een project van Zelfstroom te participeren.

  Zo werken zonnepanelen volgens zelfstroom!

  Diensten Zelfstroom

  Zelfstroom is zich er van bewust dat duurzame energie nodig is voor iedereen. Tegelijk beseft Zelfstroom dat investeren in duurzame energie nog weleens een barrière kan vormen. Duurzame energie moet natuurlijk wel goedkope energie blijven. Daarom biedt Zelfstroom diverse pakketten aan.

  Zo is het bij zelfstroom mogelijk om op maat gemaakte pakketten te huren die zonne energie op wekken. De huurprijs wordt dan betaald met de opbrengsten van de zonne energie Naast pakketten voor zonne energie biedt Zelfstoom ook zogenaamde alles in één pakketten aan. Met deze pakketten neem je ook gelijk groen gas af bij Zelfstoom. Uiteraard neem je dit groene gas dan wel tegen inkoopprijs af, want duurzame energie moet natuurlijk wel goedkope energie blijven.

  Naar het huren van zonne energie pakketten kan het natuurlijk ook zo zijn dat je niet wilt huren, maar dat je wilt dat de zonnepanelen ook direct van jou worden. Maar waar begin je met het investeren in zonne energie. Mogelijk weet je niet waar je moet beginnen en wil je wel graag een aantal zekerheden voordat je gaat investeren in zonne energie. Gelukkig heeft Zelfstroom daa rover na gedacht. Zelfstroom biedt een pakket aan met zonnepanelen op maat. Met dit pakket wordt je volledig geïnformeerd en krijg je een maatoplossing. Daarnaast wordt je beschermd tegen onverwachte onderhoudskosten en krijg je een opbrengstgarantie. Zo worden de risico’s om te investeren in duurzame energie een stuk kleiner.

  Klachten Zelfstroom

  Heb je een klacht over Zelfstroom, dan kun je die per mail of per telefoon stellen. Daarnaast is Zelfstroom ook te vinden op social media als Facebook en Twitter. Als je zelf al klant bent bij Zelfstoom, of ervaringen hebt met Zelfstoom, deel die dan alsjeblieft hieronder. Zo kunnen toekomstige bezoekers van deze website beter hun keuze maken.

  Ervaringen die u vertellen of u echt bespaart op uw energierekening bij zelfstroom. Hoe is de service en bent u blij met de overstap? Lees het hier!

  Zelfstroom

  Zelfstroom wil bedrijven en particulieren gemakkelijk en goedkoop laten overstappen op duurzame energie. Daarom verkopen én verhuren ze zonnepanelen, leveren ze groene stroom en installeren ze laadpalen voor elektrische auto's. Ze bieden daarnaast nog slimme services. Zo kun je bijvoorbeeld je zonnepanelen na vijf tot tien jaar inruilen voor nieuwere, beter renderende panelen, of bij een verhuizing je zonnestroomsysteem meenemen. Maar hoe zit dat nu eigenlijk met zonnepanelen? Kun je daar in onze regionen wel genoeg stroom mee opwekken? Hier volgt een introductie voor wie nieuw is op het gebied van zonnepanelen.

  Hoe werken zonnepanelen?

  Een zonnepaneel bestaat uit een paneel met een groot aantal zogeheten fotovoltaïsche cellen erop. Deze cellen zetten zonne-energie om in elektriciteit. Ze zijn doorgaans gemaakt van silicium, een element dat voorkomt in bijvoorbeeld zand en glas en waar ook computerchips van gemaakt worden. Zonnepanelen leveren gelijkstroom. Daarom zijn ze aan het elektriciteitsnet, dat met wisselstroom werkt, gekoppeld met een omvormer. Wanneer de zonnepanelen op je dak meer elektriciteit opleveren dan je in huis op dat moment gebruikt, wordt het overschot teruggegeven aan het elektriciteitsnet. De energie die je levert, wordt verrekend met de energie die je afneemt van je elektriciteitsbedrijf op momenten dat je meer elektriciteit verbruikt dan je zonnepanelen opleveren.

  Wat bepaalt de opbrengst van zonnepanelen?

  Om te weten hoeveel energie zonnepanelen opwekken, zijn een paar factoren van belang. Ten eerste natuurlijk het oppervlak van de panelen; hoe meer panelen je op je dak hebt liggen, hoe meer elektriciteit je kunt produceren. Maar dat is lang niet het enige. De hoeveelheid zonnestraling die op je panelen valt, is natuurlijk ook belangrijk. Zonnecellen leveren trouwens ook energie op als het bewolkt is, omdat wolken maar een deel van de zonne-energie tegenhouden – anders zou het immers helemaal donker zijn bij bewolkt weer. Naast de hoeveelheid zon speelt natuurlijk ook de duur ervan een rol; het aantal zonuren dus. Dat is in Nederland trouwens gemiddeld zo'n 1500 uur.

  Overigens is het niet per se zo dat zonnepanelen op een zonnige zomerdag de grootste opbrengst hebben. Zonnepanelen gaan namelijk iets minder opleveren naarmate de temperatuur ervan stijgt; ongeveer vijf procent voor elke tien graden temperatuurstijging. Standaardopgaven van het vermogen van zonnepanelen worden opgegeven voor een temperatuur van het paneel van vijfentwintig graden Celsius. Omdat zonnepanelen een groot deel van de zonne-energie die erop valt absorberen, kunnen ze op een zonnige dag wel zo'n vijftig à zestig graden Celsius worden. Het helpt als de wind langs en onder de panelen door kan waaien, waardoor ze afkoelen.

  Ook de stand van de zonnepanelen speelt natuurlijk een belangrijke rol; de hellingshoek en de richting van de panelen. Een hellingshoek van vijfendertig à zesendertig graden is ideaal voor de breedtegraad waarop Nederland zich bevindt, maar bij hoeken van twintig tot zestig graden is de opbrengst maar vijf procent lager. Op een plat dak kunnen zonnepanelen in de gunstigste positie geïnstalleerd worden. Wat betreft de windrichting waarin de panelen staan, is vijf graden west van het zuiden ideaal, maar ook bij een westelijke of oostelijke situering kunnen ze, wanneer de hellingshoek gunstig is, nog een opbrengst van negentig procent ten opzichte van de ideale ligging halen.

  Tot slot zijn er nog verschillen in rendement; het ene paneel zal in precies dezelfde omstandigheden wat meer of minder presteren dan het andere. Monokristallijne panelen hebben een wat hoger rendement dan polykristallijne panelen, maar zijn duurder in aanschaf doordat het productieproces ingewikkelder is. Het verschil in rendement bedraagt enkele procenten. Zonnepanelen verliezen ook iets van hun rendement naarmate ze ouder worden; vaak zo'n vier tot tien procent in tien jaar. Overigens gaat men er meestal van uit dat ze ongeveer vijfentwintig jaar meegaan; omvormers hebben een levensduur van zo'n tien tot vijftien jaar.

  Moet je onderhoud plegen aan zonnepanelen?

  In principe hoef je niets te doen aan zonnepanelen als ze eenmaal op het dak liggen. Het regenwater spoelt het vuil wel van de panelen af – een bijkomende reden trouwens om zonnepanelen op een plat dak met een hellingshoek te installeren. De panelen worden voorzien van een vuilafstotende laag, zodat vuil moeilijk hecht aan het oppervlak. Op plaatsen met veel luchtverontreiniging, door bijvoorbeeld zware industrie, zouden de panelen met water schoongemaakt kunnen worden als het langdurig droog is. Dit is alleen nodig als de stroomopbrengst opvallend terugloopt. Onderhoud kan de levensduur van de panelen niet verlengen, ze gaan niet langer mee van schoonmaken.

  Heb je een vergunning nodig?

  Meestal is een vergunning van de gemeente niet nodig voor het installeren van zonnepanelen. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld het installeren van zonnepanelen op een monument of wanneer er sprake is van een beschermd dorps- of stadsgezicht. Panelen op een schuin dak moeten doorgaans parallel liggen aan het dak en mogen niet uitsteken, en op een plat dak moeten ze zo ver van de dakrand geplaatst zijn als de panelen hoog zijn. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een folder uitgegeven over de vergunningseisen voor zonnepanelen en zonnecollectoren; deze is onder andere verkrijgbaar bij de gemeente en het Omgevingsloket online.

  Hoe zit dat met de onderlinge verschillen in opbrengst tussen panelen?

  Het vermogen van zonnepanelen, dus de hoeveelheid energie die ze opleveren uit de zonne-energie die ze opvangen, wordt uitgedrukt in Wattpiek (Wp). Zoals gezegd wordt voor elk zonnepaneel het nominaal vermogen opgegeven onder bepaalde standaardcondities; een vastgestelde hoeveelheid zon die in een eveneens vastgestelde richting op het paneel valt, bij een temperatuur van vijfentwintig graden Celsius. Met het nominaal vermogen kun je dus zonnepanelen onderling vergelijken; een paneel van 260 Wp levert 91% van de energie die een paneel van 285 Wp onder dezelfde omstandigheden geeft.

  Hoeveel elektriciteit levert een zonnepaneel?

  Het nominaal vermogen maakt het ook mogelijk te berekenen hoeveel elektriciteit een zonnepaneel oplevert, en hoeveel panelen je dus nodig hebt om een bepaald verbruik te dekken. In Nederlandse omstandigheden levert één Wattpiek ongeveer 0,85 tot 1 kilowattuur elektriciteit per jaar op. Tien zonnepanelen van 260 Wp genereren dus 2600 x 0,85 = 2210 tot 2600 x 1 = 2600 kWh per jaar. Omgekeerd: wil je weten hoeveel zonnepanelen je nodig hebt om bijvoorbeeld 4000 kWh per jaar (ongeveer het gemiddelde voor een huishouden van vier personen) op te wekken? Dan heb je dus 4000 tot 4706 Wp aan zonnepanelen nodig; dat wil zeggen 15 tot 18 panelen van 260 Wp, of 14 tot 17 (eigenlijk 16,5) panelen van 285 Wp.

  Hoe snel verdienen zonnepanelen zichzelf terug?

  Wanneer zonnepanelen daadwerkelijk geld gaan opleveren, hangt natuurlijk sterk af van het energietarief dat je betaalt, de hoeveelheid elektriciteit die je panelen opleveren, en wat je betaalt voor de aanschaf van een zonnestroomsysteem. Ruwweg kun je zeggen, dat de terugverdientijd tegenwoordig zo'n vijf tot tien jaar bedraagt. De landelijke subsidie voor zonnepanelen is komen te vervallen in 2013, maar een klein aantal gemeenten biedt nog wel mogelijkheden voor subsidie. Daarnaast kun je de BTW die je over de aanschaf van zonnepanelen betaalt, terugvragen bij de Belastingdienst. Kun je gebruikmaken van een van deze opties om de installatie van je zonnestroomsysteem goedkoper te maken, dan wordt de terugverdientijd natuurlijk korter.

  En hoe zit het als je de productie van zonnepanelen meerekent?

  Ben je geïnteresseerd in de duurzaamheidsaspecten van een zonnestroomsysteem, dan vraag je je misschien ook af hoe het zit met de energiebalans van zonnepanelen. Je eigen milieuvriendelijke stroom opwekken is natuurlijk heel mooi, maar de grondstoffenwinning, de productie, het vervoer enzovoorts van je zonnepanelen kost op zich al energie. De energie die dit kost, was tot voor kort gelijk aan de energie die een zonnestroomsysteem in ongeveer vijf jaar opwekt. Maar door nieuwe productiemethoden is die tijd teruggebracht tot één à twee jaar, zodat je, uitgaande van een levensduur van vijfentwintig jaar, zeker drieëntwintig jaar klimaatneutraal elektriciteit produceert met zonnepanelen.

  Wat krijg ik voor de elektriciteit die ik teruglever aan het elektriciteitsnet?

  De teruggeleverde elektriciteit wordt op de jaarafrekening verrekend met de elektriciteit die je van je energieleverancier hebt afgenomen. Dit wordt salderen genoemd. Je kunt echter nooit meer stroom aftrekken dan door je energiebedrijf is geleverd. Geef je bijvoorbeeld vijftienhonderd kilowattuur terug aan je energiebedrijf, en heeft het jou duizend kilowattuur geleverd, dan blijft er nog vijfhonderd kilowattuur over. Daar krijg je een terugleververgoeding voor. Energieleveranciers zijn vrij om zelf te beslissen hoe hoog die vergoeding is, hoewel de wet voorschrijft dat het een 'redelijke vergoeding' moet zijn. In de praktijk varieert dit van vijf tot elf eurocent per kilowattuur. De gemiddelde prijs van de door elektriciteitsbedrijven geleverde stroom is zo'n twintig cent per kilowattuur, dus je krijgt aanzienlijk minder terug voor je energie dan je zelf betaalt wanneer je stroom afneemt van het elektriciteitsbedrijf.

  Heb ik een nieuwe energiemeter nodig als ik een zonnestroomsysteem neem?

  In sommige gevallen is een nieuwe elektriciteitsmeter nodig wanneer je een zonnestroomsysteem installeert, omdat niet alle meters geschikt zijn voor het terugleveren van energie aan het elektriciteitsnet. Dat hoeft niet altijd samen te hangen met de leeftijd van de meter; een draaischijfmeter is meestal geen bezwaar. Die draait gewoon terug wanneer er overtollig opgewekte elektriciteit teruggeleverd wordt aan het elektriciteitsbedrijf. Overigens is de meterhuur voor een slimme meter even hoog als voor een

  Zelfstroom
  Beoordelingen, klachten, ervaringen en reviews (42)

  6.2
  57% Zou hier weer kopen!
  Bestellen
  rating
  6.8
  Service
  rating
  6.4
  Prijs
  rating
  5.6
  Leveren
  rating
  6.4

  Alle reviews

  Lees hier onafhankelijke reviews, klachten en ervaringen. Wees op de hoogte waar u uw aankoop kunt doen of beoordeel zelf een winkel waar u een (online) aankoop heeft gedaan. Zo bepaalt tegenwoordig heel Nederland zelf welke winkels slecht en goed zijn!

  Zelfstroom

  Ik heb van de zomer 55 zonnepanelen laten monteren op mijn dak. Bij installatie bleek dat ik geen slimme meter had. Dit ondanks dat ze hier bij de schouw wel naar hadden gekeken. Ik heb in de zonnigste maanden van het jaar 4, 069 MWh opgewekt waar ik geen teruglevering vergoeding voor heb gehad.
  Op 23-10-2020 heeft Zelfstroom om een review gevraagd via Klantenvertellen.nl. Ik heb een slechte beoordeling gegeven. Deze kun je echter niet vinden op de website van Zelfstroom. Zo kan ik consumenten ook voor de gek houden.

  Door: Peter-Jan van Ham23-12-2020
  Bestellen
  rating
  Service
  rating
  Prijs
  rating
  Levering
  rating
  Zou hier weer kopen
  Nee
  5
  rating

  spam

  krijg te vaak spam mailings (op papier) alsof mijn gemeente iets met hen heeft. Niet dus zoals hierboven ook al vele malen vermeld.

  Door: ikke18-12-2020
  Bestellen
  rating
  Service
  rating
  Prijs
  rating
  Levering
  rating
  Zou hier weer kopen
  Nee
  2
  rating

  Geen aankoop, wel maanden lang spam

  Let op, geef NOOIT je gegevens aan dit bedrijf. Ze blijven je mails, sms en post sturen.
  Ik heb me minimaal 6 keer inmiddels afgemeld op de manieren hoe hun aangeven dat het moet. Toch blijf ik steeds berichten ontvangen. Hebben inmiddels ook allang zonnepanelen, gelukkig van een ander bedrijf.

  Door: -26-11-2020
  Bestellen
  rating
  Service
  rating
  Prijs
  rating
  Levering
  rating
  Zou hier weer kopen
  Nee
  2
  rating

  geen

  Dit bedrijf beschikt niet over actuele informatie en neemt ook niet de moeite om dit te doen.
  Ze blijven maar informatie toesturen om bij hun zonnepanelen te nemen terwijl wij al sinds eind maart 2020 over zonnepanelen beschikken. Geen zaken doen met zo'n verouderd bedrijf.

  Door: Peter19-11-2020
  Bestellen
  rating
  Service
  rating
  Prijs
  rating
  Levering
  rating
  Zou hier weer kopen
  Nee
  2
  rating

  Zonnepanelen

  Zonnepanelen waren snel en goed gelegd maar de kabel vanaf het dak naar beneden dat was nou echt jongens werk
  Lijkt nergens op
  Schande !
  Ze zouden het achter de regenpijp leggen
  En niet in het zicht
  En dat nu ook nog krom
  Ik heb het zelf maar verlegd zo als afgesproken tijdens de schouw
  Jammer dit

  Door: Vincent 20-10-2020
  Bestellen
  rating
  Service
  rating
  Prijs
  rating
  Levering
  rating
  Zou hier weer kopen
  Ja
  7
  rating

  10 zonnepanelen van de firma zelfstroom

  ik zou nooit meer bij zelfstroom kopen , de administratie van het bedrijf Energyhouse waar ze mee werken is een schande , ze geven je een hele andere jaarafrekening als wat de meter aan geeft , en halen dan vervolgens geld van je rekening af via de incasso die ze hebben.
  het bedrijf wat plaatst voor hun ,atama is nog veel erger , sluiten de zaak verkeerd aan waardoor ze terug moeten komen , alle kosten en tijd zijn voor jou als consument >
  blijf bij dit soort bedrijven weg , grote schande dat de overheid hier niks aan doet
  200 % onbetrouwbaar dit smerig bedrijf , niet intrappen

  Door: michael11-10-2020
  Bestellen
  rating
  Service
  rating
  Prijs
  rating
  Levering
  rating
  Zou hier weer kopen
  Nee
  3
  rating

  Afhandeling van lekkage onder zonnepanelen

  Ik ben naar een huis verhuisd met zonnepanelen van dit bedrijf. Gehuurd, sinds 3 jaar.

  Bij oplevering van het huis bleek dat er vochtplekken onder het dak zaten (onder de zonnepanelen), en heb ik zelfstroom gevraagd om te kijken wat er aan de hand was. Ze hebben het dak geinspecteerd en na een uurtje concludeerden ze dat er niks mis was. We hebben toen, terwijl zelfstroom nog aanwezig was, het dak eronder open gemaakt en er bleek dat de isolatie-folie gescheurd was (en dit was onder de zonnepanelen). Het is dus goed mogelijk dat bij de installatie van de zonnepanelen, deze folie beschadigd is en dit over de jaren is gaan scheuren.

  Ik heb toen gezegd dat het niet duidelijk is of dat door zelfstroom gedaan is, of dat het een andere oorzaak heeft, maar dat ik het zelf wel ga oplossen.

  Zelfstroom heeft mij toen vrolijk een 300 euro factuur gestuurd voor de inspectie. Daarnaast hebben ze vermeld dat de lekkage bij de nokpannen zit (wat helemaal niet het geval was), om dus even aan te geven dat het niet door hun komt en dat ik de volledige schuld draag en ze mij dus deze factuur kunnen sturen.

  Blijkbaar vindt dit bedrijf het normaal om leugens te gebruiken om dit soort facturen te verantwoorden. Daarnaast is 300 euro voor een uurtje dak inspecteren belachelijk.

  Contact opgenomen met de klantenservice en die houdt zich van de domme. Ze zeggen steeds dat het door de nokpannen komt, wat dus niet zo is. Even meedenken met de klant, doen ze dus niet.

  Ik zou niet met dit bedrijf in zee gaan. Alleen maar slechte ervaringen tot nu toe.

  Door: Ewout Schouten11-08-2020
  Bestellen
  rating
  Service
  rating
  Prijs
  rating
  Levering
  rating
  Zou hier weer kopen
  Nee
  4
  rating

  17 x320Wph geplaatst op 29 mei 2020

  Verkopen kunnen ze goed. De klantenservice is nagenoeg onbereikbaar, enkel met email na dagen wachten. Je krijgt geen klantenservice telefonisch te spreken. Levering voldoet niet aan afspraak. Daklekkage na montage wordt niet opgelost. Je wordt verwezen naar je verzekering.
  Monteurs lopen rechtopstaand over de pannen die stuk gaan. Monteurs staan in de dakgoot die verzakt. Kabels worden niet vastgelegd. Alles wordt met haast afgewerkt en je mag zelf de rommel opruimen.

  Door: Johan Duisters19-06-2020
  Jan Frerejean02-07-2020

  Ik ben niet tevreden met Zelfstroom. Krijg van hun data`s door voor schouwing en plaatsing. Vandaag blijkt dat er vanochtend geen schouwing vermeld staat en de plaatsing ook niet. Vanochtend heel de ochtend vrij genomen voor NOP. Ook 20 juli kan niet. Mails gestuur geen antwoord. Vanochtend gebeld met Zelfstroom en er is toegezegd dat 20 juli doorgaat. Geloof is wel weg. Terug bellen zoals belooft gebeurt ook niet. Echt K. Ben benieuwd morgen 3-7-2020. wordt vervolgt. Of niet, dan ben ik weg bij Zelfstroom. Voorlopig geen vertrouwen in Zelfstroom

  Bestellen
  rating
  Service
  rating
  Prijs
  rating
  Levering
  rating
  Zou hier weer kopen
  Nee
  4
  rating

  16 zonnepanelen

  Ik heb 16 zonnepanelen aangeschaft bij Zelfstroom. Erg tevreden over de vriendelijkheid en de service. Installatie is netjes gedaan en goed meegedacht over waar de doorvoer moet komen vanuit het dak (bleek bij ons niet de makkelijkste te zijn).

  Door: Ilona22-05-2020
  Bestellen
  rating
  Service
  rating
  Prijs
  rating
  Levering
  rating
  Zou hier weer kopen
  Ja
  10
  rating

  Nog geen

  Vandaag een prachtige folder in de bus gekregen waarin werd verteld dat er een "project" in Heerhugowaard is gestart en dat mijn woning "geselecteerd" was om aan dit project mee te doen. Mijn dak was al geschikt bevonden, en ik kon op de site kijken wat de mogelijkheden waren en wat ik kon besparen. Op de site aangekomen moest ik mijn adres, email en telefoonnummer invullen om aan te geven waar ik woon en dan zou er een check gedaan worden of "mijn dak eventueel geschikt is." Hoezo: "project in Heerhugowaard" em "uw woning is geselecteerd en geschikt bevonden. Toen ik ook nog in de folder las dat de opbrenst "vaak" hoger is dan de huur, besloot ik eerst maar eens wat te gaan googelen en op deze site aangekomen ben ik genoeg te weten gekomen om de folder te verscheuren.

  Door: J. de Jong01-05-2020
  Richard01-05-2020

  Wij hebben ook zo'n mooie folder gekregen. Ook toevallig een project bij ons in het dorp. Mijn dak natuurlijk ook geschikt en geselecteerd voor dit project. Nou nou. Dat ze dat kunnen zien van 100km afstand. Op website adres invoeren voor besparingcheck. Moet je ook weer naam en email invullen. Dan weet ik het wel. Word ik dagenlang bestookt door hen. Zelfs 3 huisnummers verderop is het dak geschikt bevonden. Terwijl er nog maar 2 huizen na ons komen. Heb m'n twijfels. Na de onderstaande reviews gelezen te hebben gaat het zooitje zo de papierbak in.

  Bestellen
  rating
  Service
  rating
  Prijs
  rating
  Levering
  rating
  Zou hier weer kopen
  Nee
  2
  rating

  28 panelen

  Zeer slechte afterservice. Na een offerte te hebben geaccepteerd volgt de schouw, hieruit komt niets raars naar voren. Een paar dagen voor installatie word je gebeld met de opmerking dat er meerwerk nodig is en dat het geheel een paar honderd Euro duurder uitvalt.

  Door: JJ30-03-2020
  Roel Touwen20-04-2020

  Oplichters, gelukszoekers en onveilig werken.

  Bestellen
  rating
  Service
  rating
  Prijs
  rating
  Levering
  rating
  Zou hier weer kopen
  Nee
  5
  rating

  Zonnepanelen

  Dankzij deze firma alleen maar frustratie!! Eerste installateur legt de zonnepanelen brand gevaarlijk op het dak en de internet aansluiting werkte niet. Koste mij 4 maanden voordat Zelfstroom actie ondernam.
  Monteur is geweest en heeft alles hersteld maar prikte het garage dak lek met als gevolg maanden in de clinch met zelfstroom proberen alles af te schuiven. Inmiddels is de schade vastgesteld op 10.500 euro door een specialist, Helaas probeert zelfstroom alles te vertragen en te frustreren zodat wij het denken ze wel van schade claim afzien. Echt waardeloze firma die snel wil verkopen maar problemen oplossen dat doen ze niet. Waardeloze firma

  Door: E.Vinkers20-03-2020
  Bestellen
  rating
  Service
  rating
  Prijs
  rating
  Levering
  rating
  Zou hier weer kopen
  Ja
  2
  rating

  Lease zonnepanelen

  Alles keurig uitgelegd en berekend en de plaatsing van de panelen werd keurig in een halve dag geregeld.

  Door: Jimmy29-01-2020
  Bestellen
  rating
  Service
  rating
  Prijs
  rating
  Levering
  rating
  Zou hier weer kopen
  Ja
  9.5
  rating

  beoordeling prijs op basis van brochure

  Heb al drie keer een dure envelop met reclamemateriaal in de bus gehad, blijkbaar zijn de marges groot. Er wordt gesuggereerd dat zelfstroom een initiatief is van de gemeente Heusden, en dat het doel is om de aarde te redden. De prijs (na tien jaar huur) is circa het dubbele van de koopprijs bij een gerenommeerd bedrijf (en die is weer het dubbele van zelf-installatie). Als je erin trapt zit je vast aan een energieaanbieder die zogenaamd gas tegen inkoopsprijs levert. Wil je toch de aarde redden, vraag dan meerdere offertes aan of ga isoleren.

  Door: herkimer11203-01-2020
  Bestellen
  rating
  Service
  rating
  Prijs
  rating
  Levering
  rating
  Zou hier weer kopen
  Nee
  5
  rating

  -

  Een offerte aangevraagd door middel van belafspraak. Binnen 2 minuten wist de meneer aan de andere kant mij te vertellen dat de monteurs geen ruimte hebben om op het dak te komen en het platte dak te klein is voor panelen.

  Er word gee uitleg gegeven waarom het niet kan en als je er naar vraagt krijg je een geiriteerd antwoord waar je niks mee kunt.

  Kortom, geen vertrouwen in zelfstroom!

  Door: Albert25-11-2019
  Bestellen
  rating
  Service
  rating
  Prijs
  rating
  Levering
  rating
  Zou hier weer kopen
  Ja
  2
  rating

  Zonnesysteem met 18 panelen op 3 plekken (2 x platdak en 1x schuindak)

  Nette uitleg, alles op tijd. Goede communicatie. Nette uitvoering.
  Topklasse.

  Door: Noud Willems18-10-2019
  Bestellen
  rating
  Service
  rating
  Prijs
  rating
  Levering
  rating
  Zou hier weer kopen
  Ja
  9.5
  rating

  Op zichzelf gericht bedrijf

  In oktober 2018 de overeenkomst getekend met Zelfstroom voor de installatie van 9 zonnepanelen op mijn dak. Binnen de 12 dagen zou een technicus langskomen voor een keuring van het dak en indien goed bevonden, zouden de panelen er snel liggen. Vanaf dan werd het stil. In december 2018 bond ik zelf de kat de bel aan door op Social Media de aandacht van Zelfstroom op te eisen (op mails reageert men niet meteen, die zijn toch niet zichtbaar voor het grote publiek) en om een vervolg te vragen. Het antwoord dat ik uiteindelijk kreeg, kon mij niet bevredigen. "Wij hebben het heel druk Meneer, en uw regio Zeeland is voor ons moeilijk bereikbaar". Pas op 8 maart en dus bijna 5 maanden (!!) na de ondertekening van het contract kwam een technicus langs. De man is amper uit zijn auto geweest. Al van ver leek hij te kunnen vaststellen dat mijn dakpannen niet geschikt zijn, in een wip was de man weer weg. Dan wacht je 5 maanden en zie je jouw droom tot zonnepanelen op nog geen 5 minuten gekelderd. Ik mailde Zelfstroom mijn grote ontgoocheling in hun manier van werken, het feit dat ik me al die tijd wel netjes door hen gegijzeld voelde (de zaak was 'hangende' bij Zelfstroom dus kon ik niet naar een ander bedrijf stappen) en eiste een compensatie. Daar hebben ze nooit op geantwoord. Zelfstroom is dus het type bedrijf dat denkt dat de klant er is voor het bedrijf en nooit omgekeerd. Niet de klant is hun voornaamste bekommernis, wel de eigen omzet en marktaandeel. Zelfstroom is enkel met zichzelf bezig en dus slechts af te raden als partner in uw zoektocht naar groenere stroom!

  Door: Wouter06-05-2019
  Bestellen
  rating
  Service
  rating
  Prijs
  rating
  Levering
  rating
  Zou hier weer kopen
  Nee
  2
  rating

  Mooi concept, maar ga NIET kleiner wonen

  Zonnepanelen huren via Zelfstroom is een lovenswaardig concept, maar ga NIET verhuizen, want dan blijkt Zelfstroom absoluut geen flexibele partij!

  Wij wilden graag gegarandeerd groene stroom en daarom een eigen zonnepaneleninstallatie op ons dak. Niet zozeer om kosten te besparen, maar wel voor het milieu en vanwege onze twijfels bij 'groene stroom' van de gevestigde energiebedrijven. Wij hadden niet zomaar grofweg 10.000 euro klaar liggen voor een eigen installatie, maar een huurbedrag van €110,- per maand was wel haalbaar. Dat je aan het eind van de huurperiode per saldo meer betaalt dan bij een directe aanschaf vinden we logisch en acceptabel.

  Ongeveer een jaar geleden hebben wij 20 zonnepanelen door Zelfstroom laten plaatsen. Het afsluiten van het 10-jarige huurcontract en de installatie verliepen prima. In een ochtend lag het hele systeem op ons huis en de zon scheen. Wel moesten we bijbetalen voor een afwijkende omvormer. Onze energiekosten (incl. de huurprijs van de panelen) zouden slechts €20,- per maand lager uitkomen t.o.v. onze huidige energierekening, maar dat vonden we goed genoeg. Helaas kregen we een paar maanden later een herberekening die ineens hoger uitviel dan de oude 'gewone' energierekening. Dat is jammer, maar op zich nog steeds geen probleem, want we hadden tenslotte gegarandeerd groene stroom en dat mag best wat kosten.

  Nu moeten wij helaas wegens onvoorziene omstandigheden verhuizen naar een kleiner huis en de kopers van ons huidige huis willen onder geen beding het huurcontract van Zelfstroom overnemen. Zelfs niet toen we ze aanboden om €5.000,- bij te dragen in de afkoopsom. Ze hadden genoeg negatieve ervaringen met Zelfstroom op internet gelezen om een hoge energierekening van een gewone maatschappij voor lief te nemen. Het argument van Zelfstroom dat zonnepanelen positief bijdragen aan de waarde van je huis is dus niet altijd van toepassing!

  Gelukkig heeft Zelfstroom een verhuisservice tegen een vergoeding van €50,- per zonnepaneel. Dat lijkt mooi, maar toen bleek dat het systeem niet één op één op ons nieuwe huis ging passen, bleek Zelfstroom niet bereid om oplossingsgericht mee te denken en waar nodig aanpassingen aan de installatie te accepteren. Zelfstroom stuurt erop aan dat wij het bestaande systeem nu in zijn geheel afkopen. De restwaarde na een jaar huren is €9.000,- en daar komen de verhuiskosten van 20 x €50,- = €1000,- nog bij. Dit kunnen wij niet ineens opbrengen, anders hadden we de zonnepanelen wel direct zelf aangeschaft i.p.v. via een huurconstructie.

  Er passen 12 panelen op ons nieuwe huis en we zijn gewoon bereid het huidige huurcontract van 20 panelen door te laten lopen. Er komen dan 8 panelen werkloos in de schuur te staan waarvoor we gewoon maandelijks aan Zelfstroom blijven betalen. Zelfstroom wil ze niet terug nemen, ook niet na verrekening van een afschrijving. Dit verlies zijn we bereid te nemen, als we op ons nieuwe huis maar gewoon weer een werkend zonnesysteem hebben.

  Toen kwam het volgende probleem. De 12 zonnepanelen hebben vanwege de lagere opbrengst een nieuwe omvormer nodig. Die wilden we graag aanschaffen en bij de verhuizing laten installeren. Wij willen de oude omvormer dan binnen het bestaande huurcontract gewoon doorbetalen en de nieuwe omvormer direct afrekenen. Zonder nieuwe omvormer heeft verhuizing van de panelen geen zin. Vreemd genoeg wil Zelfstroom hier niet aan meewerken.

  Na wat moeizame communicatie over en weer zag Zelfstroom slechts twee opties: het huurcontract helemaal afkopen of het systeem in zijn huidige (niet werkende) vorm verhuizen. Ze willen geen aanpassingen uitvoeren, ook niet als dat gewoon op onze kosten gebeurt.

  We zitten nu dus vast aan een slechts 1 jaar oude zonne-installatie met 20 panelen die we niet kunnen gebruiken, maar waarvoor we nog wel 9 jaar lang €110,- per maand moeten betalen. Dit betekent na de verhuizing een dubbele energierekening. Eén rekening van een conventionele energiemaatschappij en één nutteloze rekening van Zelfstroom, totdat we genoeg gespaard hebben om het huurcontract van de werkloze zonnepanelen af te kopen.

  Door: Michiel19-02-2019
  Bestellen
  rating
  Service
  rating
  Prijs
  rating
  Levering
  rating
  Zou hier weer kopen
  Nee
  6
  rating

  Pas op voor Zelfstroom!

  De zonnepanelen liggen nu iets meer als een jaar op het dak, lijkt mij een mooi moment om het afgelopen jaar even te beschrijven.

  Allereerst wil ik iedereen afraden om in zee te gaan met zelfstroom.

  Bij het plaatsen vam de panelen begon het drama. Het zou allemaal met een halve dag geregeld zijn. Helaas is dit niet gelukt, het heeft mij in totaal 5 vrije dagen gekost voordat alle problemen waren opgelost.

  De gemaakte afspraken werden vaak niet nagekomen door zelfstroom. Communiceren is best lastig voor zelfstroom.

  Toen ik aangaf dat ik het hele contract wilde ontbinden is alles redelijk snel geregeld.

  Na enkele weken draaide de panelen en waren de problemen dacht ik opgelost.

  Een jaar later.

  Volgens de verkopers van Zelfstroom zou je geld gaan verdienen met de panelen, helaas is het tegenovergestelde waar.

  Ik zou volgens de offerte 15,41 per maand gaan besparen/verdienen met de zonnepanelen van Zelfstroom. 184,92 per JAAR!

  Na 1 jaar heb ik natuurlijk niet 184,92 verdiend maar heb ik 180 euro moeten BIJBETALEN! Ik ben dus voor 364,92 euro opgelicht. Onder de streep 0 euro zou acceptabel zijn geen verlies en geen winst de panelen zijn immers over 10 jaar van mij.

  Dit jaar hebben de zonnepanelen meer opgewekt als jaren ervoor door het mooie weer (zie foto). Volgend jaar ben ik dus nog meer geld kwijt.

  Contact opgenomen met zelfstroom over de gang van zaken. Deze geven aan dat de opbrengst op de offerte een indicatie is. Als het meer als 15% afwijkt van de offerte zouden we je verder kunnen helpen. Helaas is het bij jou iets minder als 15% verschil dus zoek het uit.

  Waarom is er bij de "verkoop" niet duidelijk aangegeven dat het een hele ruwe schatting is?

  Aangegeven dat ik het contract wil ontbinden, zoals ik al verwachte geeft zelfstroom niet thuis.

  Wees gewaarschuwd, trap er niet in! Het gaat je een hoop geld kosten. Ik ben over 10 jaar gezien minimaal 3649 euro meer kwijt.

  Door: Michael12-10-2018
  Lissa17-10-2018

  Hi Michael, ik snap dat je niet tevereden bent met de gang van zaken. Dat zou ik ook niet zijn. ben alleen benieuwd hoe je op het bedrag komt na 10 jaar. Heb je hierbij ook rekening gehouden met het fet dat de energieprijzen eelk jaar stijgen?

  Michael Maka19-10-2018

  Hoi Lissa, Het is iets meer als 30 euro per maand dat ik meer moet betalen dan in de offerte stond omschreven. Ik zou 15 euro per maand besparen maar betaal nu 15 per maand bij. Is 3600 euro ongeveer. 30+65×12×10= 11280 euro ipv 7680. Dus heb geen rekening gehouden met prijsstijgingen oid. Groet Michael

  dennis16-11-2018

  huh?? elk jaar stijgen??? naar mijn weten is de prijs voor elektriciteit afgelopen jaren alleen maar gedaald, de prijs van gas stijgt idd wel echter niet de prijs van electra, tot op heden ...

  Rudie03-01-2019

  helemaal met bovenstaande eens! Ze houden een mooi verkooppraatje en berekenen de boel mooi ,maar uiteindelijk kost het me elke maand 26 euro! en nu ik hierover klaag zegt men simpel u heeft niet het contract overgesloten bij ons die in de berekening stond en dus mag u er geen rechten aan ontleden. nou heeeeel simpel: de panelenliggen op mijn dak! ik stop met betalen zolang het niet wordt opgelost en anders succes bij de rechter, die weet wel raad met oplichters.

  Piet13-10-2019

  Sinds april 2017 huur ik 12 zonnepanelen van Zelfstroom. De intstallatie werd in een halve dag aangelegd en werkt sindsdien zeer goed en zonder storingen. Deze installatie heeft inmiddels ongeveer 10.000 Kwh opgebracht. Dat is dus een bedrag van ongeveer 2100 euro. De huur van de zonnepanelen bedraagt 60 euro per maand, dus over die 30 maanden heb ik er 300 euro aan overgehouden. Natuurlijk gebruik ik stroom als de zon niet schijnt, bijv 's-avonds en 's-nachts, maar wat ik overhoud wordt teruggeleverd aan de energiemaatschappij. Met een maandbedrag van 87 euro en een teruggave met de jaarafrekening betalen de panelen zichzelf en hou ik er ook nog iets aan over. Kortom, ik ben zeer te spreken over de gehuurde zonnepanelen van Zelfstroom

  Bestellen
  rating
  Service
  rating
  Prijs
  rating
  Levering
  rating
  Zou hier weer kopen
  Nee
  2
  rating

  doen of niet doen????????

  het door de mensen vaak gezegt goed team werken schoon vriendelijk !!!! dat is allemaal leuk en aardig maar ik wil graag weten of ik het nu of wel moet doen kan het allemaal we of niet uit om ze te laten plaatsen ik wil graag cijfers zien en geen slap gelul over hoe goed ze wel niet zijn.

  Door: harry18-02-2018
  Bestellen
  rating
  Service
  rating
  Prijs
  rating
  Levering
  rating
  Zou hier weer kopen
  Nee
  2
  rating

  Schrijf zelf een review over Zelfstroom

  Uw beoordeling

  FAQ

  Is Zelfstroom een betrouwbaar bedrijf?

  Er zijn 42 ervaringen geplaatst over Zelfstroom. Gemiddeld hebben zij als cijfer een 6.2 gekregen, waarbij 57% van de recensenten hebben aangegeven dat ze hier weer zouden kopen.

  In welke sectoren is Zelfstroom actief?

  Zelfstroom is vooral actief in de categorie Energie en daarbinnen gespecialiseerd in de sector(en) Groene energie, Goedkope energie

  Ik heb alle reviews goed gelezen. Wat nu?

  Heb je een positieve indruk gekregen door de reviews? Dan kun je naar de website van Zelfstroom gaan en je bestelling plaatsen. Zo niet, zoek dan hier verder naar een ander bedrijf.