Zorgverzekering vergelijken: wat moet je weten? 

Wil jij een nieuwe verzekering voor zorg? Voordat je aan de slag gaat met zorgpolis vergelijken is het verstandig op de hoogte te zijn van een aantal zaken. Hoe is de zorgverzekering in Nederland bijvoorbeeld geregeld? In Nederland werkt het zo dat alle inwoners en mensen die hier werken, een basisverzekering voor zorg moeten afsluiten. Het betreft hier een basispakket, waarbij de overheid beslist wat er in een pakket moet zitten. Het betreft hier zorg welke medisch noodzakelijk is en waar iedereen recht op heeft. Zorgverzekeraars bieden aanvullende verzekeringen aan. Zij mogen zelf bepalen waaruit deze pakketten bestaan. Door het Nederlandse zorgstelsel is sprake van goede en toegankelijke zorg voor iedereen. Iedereen in de samenleving moet hieraan mee betalen. 

Verplichte basisverzekering 

Een verplichte basisverzekering dekt kosten die bij standaardzorg worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan nota’s van ziekenhuizen, dokters en/of apotheek. Voor een groot deel van de zorg in de basispakketten is een eigen risico van kracht. Soms worden er ook eigen bijdragen gevraagd. 

Een basispakket bestaat uit een aantal belangrijke kenmerken: 

•    Voor ouderen en kinderen die woonachtig of werkzaam zijn in Nederland moet altijd een basisverzekering worden afgesloten. 
•    Een dergelijk standaardpakket is voor alle mensen gelijk. 
•    Iedereen die een basispakket wil afsluiten, zal moeten worden geaccepteerd door de zorgverzekeraar. 
•    Voor een polis geldt een premie. Dit bedrag is voor iedereen gelijk. Zaken als leeftijd en gezondheid spelen dus geen rol. 
•    Iedere zorgverzekeraar heeft zorgplicht. Zij moeten ervoor zorgdragen dat iedereen op tijd en binnen redelijke afstand zorg krijgt, welke nodig is. 

De overheid kan de inhoud van een basispakket jaarlijks veranderen. De ministers bepalen het eigen risico en het bedrag dat er als zorgtoeslag geldt. Bij sommige zorg is er geen sprake van eigen risico. Denk bijvoorbeeld aan verloskundige zorg of huisartsenzorg. 

Aanvullende verzekering

Een aanvullende verzekering kun je vrijwillig afsluiten. Een dergelijke overeenkomst dekt zorgkosten die bij een basispakket niet worden gedekt. Een voorbeeld hiervan zijn de kosten die voor een extra behandeling bij de tandarts voldaan moeten worden. 

Belangrijke kenmerken

Ga jij zorgverzekering vergelijken? Dan is het goed te weten dat een aanvullende verzekering een aantal belangrijke kenmerken kent. Er zijn diverse verzekeringspakketten die worden aangeboden, om een basisverzekering aan te vullen. De verzekeraar stelt de voorwaarden op en bepaalt de vergoedingen. De overheid kan hier dus geen invloed op uitoefenen. 

Eigen situatie is belangrijk

Het is geen verplichting om een aanvullende verzekering af te sluiten. Omdat er veel pakketten op de markt zijn, is het belangrijk dat je goed kijkt naar je eigen specifieke situatie. In tegenstelling tot bij een basisverzekering, mag een zorgverzekeraar je wel weigeren als je een aanvullende verzekering wilt afsluiten. Het is niet iets wat vaak voorkomt. 

Concurrentie zorgverzekeraars

Concurrentie tussen verzekeraars moet bewerkstelligen dat iedereen gebruik kan maken van goede en betaalbare zorg. Dit zal je merken bij zorgverzekering vergelijken. Verzekerden moeten de mogelijkheid krijgen een goed geprijsde premie af te kunnen sluiten. Verzekeraars onderhandelen met zorgverleners over de prijs van geleverde zorg.

Share