Wat je moet weten over de Safety Culture Ladder

De Safety Culture Ladder werd jaren geleden geïntroduceerd als de Veiligheidsladder. Het is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn en het handelen in bedrijven te meten. Waar het eerst alleen een voordeel gaf bij gunningen, is de vrijblijvendheid nu weggevallen. Vanaf 1 januari 2022 is het verplicht te werken met de veiligheidsladder in de bouw als een bedrijf een aanbesteding wil doen. Wat moet je dan precies weten over deze methode?

Wat is de Safety Culture Ladder?

Misschien heb je al eens gehoord van de veiligheidsladder. Deze heet tegenwoordig Safety Culture Ladder, omdat veilig werken een bedrijfscultuuromslag vergt. Op de Safety Culture Ladder vind je vijf niveaus (treden). Hoe meer verantwoordelijkheid een bedrijf neemt, hoe meer reflectie ze hebben en investeren in hun veiligheid, hoe hoger ze zullen scoren op de ladder.

De Safety Culture Ladder is uitgevonden om veiliger te werken en meer bewustzijn te creëren. Jaarlijks vinden er nog altijd heel wat bedrijfsincidenten en onveilige situaties plaats, omdat er onveilig wordt gehandeld. Het is aangetoond dat de veiligheidsladder het aantal onveilige situaties en incidenten drastisch terugdringt.

BRL 6000 als norm voor veilig werken

BRL 6000

is een beoordelingsrichtlijn die kan worden gebruikt om veiliger te werken. Het is geen norm, maar een beoordelingsrichtlijn. Dat houdt in dat installatiebedrijven met een certificaat kunnen aantonen dat zowel het ontwerp als de aanleg van installaties voldoen aan de wettelijke eisen.

Bij de BRL 6000 kan een bedrijf zich voor specifieke delen (‘bijzondere delen’) laten certificeren. Zo vindt er dus specialisatie plaats. Om een certificaat te kunnen behalen, moet een certificerende instelling beoordelen. Een keer per jaar wordt gecontroleerd of het installatiebedrijf nog voldoet aan de voorwaarden.

Is de Safety Culture Ladder verplicht?

Vanaf 1 januari 2022 is het verplicht om als bedrijf een certificaat te hebben voor de Safety Culture Ladder als je mee wilt doen aan bestedingen in de bouw. Dat staat in de Governance Code Bouw. Daarom is het een goed idee om op tijd te beginnen met voorbereidingen om met de SCL te gaan werken.

Vanaf 2022 is het verplicht dat bedrijven minimaal op trede 2 zitten. Dat betekent dat er verandergedrag plaatsvindt. Vanaf 2024 is trede 3 verplicht. Dat houdt in dat de veiligheidsregels belangrijk worden gevonden en worden nageleefd. Bedrijven die op trede 4 (proactief handelen) of 5 (vooruitstrevend werken) zitten, krijgen een groter voordeel bij een gunning. Werken met de Safety Culture Ladder en het vergroten van de veiligheid kan dus zeker lonen.

Share