Verschillende soorten schoolpleinen

Waar vroeger schoolpleinen voornamelijk verhard waren en er nauwelijks groen te vinden was, zijn er tegenwoordig schitterende duurzame en groene schoolpleinen. Een groen schoolplein ziet er niet alleen een stuk mooier uit, maar het is ook stukken beter voor het klimaat. Een groen schoolplein vervult diverse rollen. Kinderen kunnen hier naar hartenlust spelen, komen dagelijks in contact met de natuur en kinderen worden uitgenodigd om op onderzoek uit te gaan. 

Naast vergroening, wordt tegenwoordig ook veel aandacht besteed aan de beweegvriendelijkheid van het schoolplein. We lichten de diverse soorten schoolpleinen waar scholen over kunnen beschikken hieronder toe. 

Grijze schoolpleinen

Het grijze schoolplein is het traditionele, betegelde schoolplein. Vaak is op dit schoolplein wel de ruimte voor beweging, maar is de keuze beperkt. Zo zullen voetballers doorgaans de meeste ruimte innemen op dit type schoolplein. Onderzoek heeft zelfs uitgewezen dat kinderen meer zijn gericht op competitie als ze spelen op een grijs schoolplein. Hierdoor wordt er meer gepest op een grijs schoolplein dan op bijvoorbeeld een groen schoolplein, dat meer uitnodigt tot kameraadschap. 

Groene schoolpleinen

Groene schoolpleinen bevorderen beweging, de gezondheid en concentratie van kinderen. Er is ruimte om zelf op ontdekking te gaan in de natuur. Leraren kunnen dit type schoolplein dan ook gebruiken om les te geven. Het groene schoolplein is duurzaam doordat het onder meer helpt bij wateroverlast. Op warme dagen is er altijd een aangenaam plekje in de schaduw te vinden, terwijl er ook in de herfst en winter genoeg te ontdekken valt in de natuur. 

Het klimaatbestendige schoolplein wordt ook wel aangeduid als groenblauw schoolplein.

Beweegvriendelijke schoolpleinen

Het beweegvriendelijk schoolplein voldoet aan meerdere criteria. Het meest belangrijke van dit type schoolplein, is dat het plein leerlingen uitdaagt om meer te bewegen op een veilige manier. Zo heeft het beweegvriendelijke schoolplein, net als het Groene schoolplein, een positieve invloed doordat het motiveert om te gaan buitenspelen. Niet alleen kunnen leerlingen tijdens schooltijd op het schoolplein terecht, vaak zijn de schoolpleinen ook buiten schooltijd opengesteld voor buurtkinderen. Zo maak je van het schoolplein een speel- en ontmoetingsplek voor de hele buurt!

Meer buiten spelen

De kinderen van nu spelen maar weinig buiten. Nog maar 14 procent van de kinderen speelt dagelijks buiten, terwijl het beeldschermgebruik razendsnel toeneemt tot een gemiddelde van 2 uur per dag. Dit leidt onder meer tot bijziendheid en overgewicht onder jonge kinderen. Een schoolplein dat uitdaagt om buiten te spelen en te bewegen speelt dus een belangrijke rol in de gezondheid van onze kinderen. Het schoolplein staat bij kinderen in de top 3 van favoriete plekken om buiten te spelen. Door het schoolplein ook nog te vergroenen, zijn er nog meer voordelen op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. De fantasie en creativiteit worden geprikkeld en het zelfvertrouwen van kinderen krijgt een boost. 

Share