Bijles, een goed idee?

Wanneer een kind op school vastloopt, kan het helpen om extra ondersteuning te bieden. Er zijn keuzes genoeg: een kind kan bijles gaan volgen bij een extern bureau, de leerkracht kan extra werk meegeven naar huis of ouders gaan zelf in de weer.

Voor ouders die zelf graag met hun kind willen werken aan schoolzaken, is er Bureau Bijles. Bureau Bijles voorziet in informatie voor ouders over allerlei zaken die gerelateerd zijn aan de basisschool. 


Opzet

Het doel van Bureau Bijles is niet om zelf bijles te geven, maar om ouders zodanig te informeren dat zij dit zelf kunnen doen. Zo heeft Bureau Bijles meerdere kennisbanken ontwikkeld, waaronder:


- De kennisbank over rekenen. Hierin zijn allerlei strategieën opgenomen die kinderen op de basisschool aangeleerd krijgen en die ze moeten gebruiken om sommen tot een goed einde te brengen.

- De kennisbank over taal en spelling. Hierin is aandacht voor allerlei zaken gerelateerd aan persoonsvorm, onderwerp, lijdend voorwerp en voltooid deelwoord. Ook komen hier zaken als begrijpend lezen aan bod, woordenschat en technisch lezen.

- De kennisbank over het leerlingvolgsysteem Cito. De Cito-leerlingvolgsystemen zijn erg belangrijk op scholen, want ze houden de ontwikkeling van kinderen nauwgezet bij. Bureau Bijles informeert uitgebreid over dit systeem en over Cito.


 Filmpjes

Sociaal gezien is Bureau Bijles actief op Facebook en Twitter, maar vooral de filmpjes die gepubliceerd worden via het Youtube-kanaal van de site vinden gretig aftrek. Hierin wordt instructie gegeven, maar ook zijn er vele filmpjes die vaardigheden automatiseren. Denk aan optellen en aftrekken tot tien, over de tien en de tafels. Deze filmpjes worden op veel scholen gebruikt om een rekenles in te leiden en kinderen alvast op te warmen voor wat komen gaat.
De filmpjes zijn te bezichtigen via de website.


Gratis leermiddelen

Tot slot geeft Bureau Bijles de bezoekers de beschikking over talloze gratis leermiddelen die (op school én thuis) heel goed kunnen worden ingezet om te oefenen. Denk bijvoorbeeld aan memorykaarten om het kloktijden aflezen te trainen, een ganzenbord ingericht op de tafels en overzichten van spelletjes die de tafels op spelenderwijs automatiseren.


Voor ouders en leerkrachten

In de loop der jaren heeft Bureau Bijles zich ontwikkeld van kleinschalig kennisplatform voor ouders, naar een uitgebreide database van informatie en leermiddelen die gemakkelijk en snel ingezet kunnen worden in het (basis)onderwijs en tijdens bijles.


Share