Verboden algemene voorwaarden bij consumentenkoop!

Iedereen die een product koopt op internet zal er mee te maken krijgen: algemene voorwaarden. Bedrijven stellen algemene voorwaarden op, om zichzelf zo in te dekken en proberen zich zo tegen vervelende claims in te dekken. Algemene voorwaarden zijn over het algemeen erg nuttig. Ze zorgen ervoor dat het handelsverkeer vlot en vloeiend verloopt. Toch maken sommige bedrijven het wel heel erg bont met hun algemene voorwaarden. Voor conusmenten is het goed om te weten dat een bedrijf zich niet zomaar achter haar algemene voorwaarden kan verschuilen.


Bedrijven mogen niet zomaar alles in hun algemene voorwaarden opnemen


Als een consument een product koopt, dan heeft hij het recht op een goed product.De wetgever heeft echter gezien dat steeds meer bedrijven zich in hun algemene voorwaarden zo indekken, dat een consument steeds minder manieren heeft om zijn recht te halen. Omdat algemene voorwaarden vaak complex zijn, worden zo
ook nog eens slecht gelezen. Daarom heeft de wetgever bepaalde bepalingen in de algemene voorwaarden verboden. Als een bedrijf zich op dergelijke algemene voorwaarden wil beroepen, is dat dus zinloos!


Dit mag bijvoorbeeld niet!


Er is een uitgebreide lijst van verboden bepalingen in algemene voorwaarden. Om een paar voorbeelden te noemen: het is bijvoorbeeld niet toegestaan om een abonnement stilzwijgend te verlengen, als de consument niet de mogelijkheid heeft om tot ten hoogste een maand voor het aflopen van de overeenkomst de overeenkomst op te zeggen. Er zijn nog behoorlijk wat bedrijven actief die dit toch doen en zich vervolgens beroepen op hun algemene voorwaarden. Omdat de wetgever dergelijke bepalingen heeft verboden, hoef je je hier dan ook niet aan te houden en kan je deze vernietigen.


Er zijn bedrijven die het heel lastig maken om een overeenkomst op te zeggen. Soms kan dit alleen schriftelijk, soms kan dit alleen telefonisch. Daar kunnen bepalingen over zijn opgenomen in de algemene voorwaarden. Dit is niet direct verboden, maar het is wel goed opletten. De wet schrijft voor dat een overeenkomst op dezelfde manier moet kunnen worden opgezegd, als deze tot stand is gekomen. Als een overeenkomst dus elektronisch tot stand is gekomen, dan moet deze ook weer elektronisch opgezegd kunnen worden.


De zwarte lijst en de grijze lijst


Bovenstaande voorbeelden zijn slechts een greep uit de zwarte lijst. De zwarte lijst is een lijst met verboden bedingen in algemene voorwaarden. Deze lijst geldt alleen voor consumentenkoop. Als een beding dat op de zwarte lijst staat in algemene voorwaarden is opgenomen, is het direct vernietigbaar. Naast de zwarte lijst is er
ook nog een grijze lijst. Bedingen die op die lijst staan, zijn waarschijnlijk verboden om opgenomen te worden in algemene voorwaarden, maar een bedrijf heeft dan wel de mogelijkheid om aan te tonen dat het in zijn specifieke situatie echt nodig is om een dergelijk beding in zijn algemene voorwaarden op te nemen.


Share

Recent toegevoegd