Welke factoren wegen mee in de beslissing voor de juiste AVB verzekering?

Welke factoren wegen mee in de beslissing voor de juiste AVB verzekering?Door jezelf te verzekeren dek je je in algemene zin in tegen de eventuele risico's die je in het alledaagse leven tegen kunt komen. In het geval van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering - kortweg AVB genoemd - wordt de schade vergoed die jij of een van je werknemers per ongeluk bij je klanten aanricht. Daarnaast kun je een beroep op je AVB doen als een werknemer tijdens werktijd in je organisatie gewond raakt en jou als werkgever daarvoor aansprakelijk stelt. Net als bij veel andere verzekeringen geldt dat het afsluiten van een AVB maatwerk is. In dit artikel nemen we een paar doorslaggevende keuzefactoren met je door, zodat je ook echt het meeste profijt van een AVB-verzekering kunt hebben op het moment dat je er een beroep op moet doen.

 

Breng de te verwachten risico's in kaart

 


Jezelf verzekeren voor risico's waar je nooit mee te maken zult krijgen is natuurlijk onzinnig. Aan de andere kant is het ook niet verstandig om er maar gewoon vanuit te gaan dat het allemaal zo'n vaart niet zal lopen en dat het goedkoopste en meest uitgeklede verzekeringspakket dus wel voldoende zal zijn. Kijk altijd eerst serieus naar de mogelijke risico's die je organisatie loopt en check op basis van je bevindingen of de AVB van een bepaalde verzekeraar daar ook echt goed op aansluit. Zo kun je een AVB verzekering van NN bijvoorbeeld alleen maar afsluiten als je een zzp-er bent of wanneer je als mkb-er hooguit 50 werknemers en een maximale jaaromzet van 10 miljoen euro hebt. Ben je actief in de bouw, dan accepteert NN je zelfs alleen maar als verzekerde wanneer je jaaromzet niet hoger is dan 2,5 miljoen euro. Het is daarnaast ook niet vanzelfsprekend dat elke AVB-verzekeraar standaard dekking biedt wanneer een conflictsituatie via een geschillencommissie wordt afgehandeld.

 

Wat zijn de eisen van je opdrachtgevers?
 


Een zzp'er die het grootste gedeelte van de week thuis via z'n laptop voor opdrachtgevers werkt heeft andere verzekeringsbehoeften dan bijvoorbeeld een mkb-er in de bouw, die vrijwel dagelijks te maken heeft met fysieke klantcontacten. Je klanten of opdrachtgevers kunnen bijvoorbeeld in een overeenkomst van je eisen dat je onderneming bepaalde aansprakelijkheden op zich neemt voordat je de beoogde werkzaamheden ook echt uit mag voeren. Het afsluiten of reeds bezitten van een AVB is in dat geval een relatief goedkope methode om aan dat soort eisen te kunnen voldoen.

 

Weet wat de voorwaarden zijn
 


Ongeacht of je nu een AVB verzekering van NN of een andere verzekeraar af wilt nemen, zorg er altijd voor dat je goed geïnformeerd bent over alle polisvoorwaarden van de desbetreffende verzekering voordat je deze afsluit. Omdat de AVB geen standaard verzekeringsproduct is, kunnen de polisvoorwaarden per verzekeraar namelijk behoorlijk verschillen. Door jezelf vooraf goed op de hoogte te stellen van de limieten van de aangeboden AVB-verzekeringen voorkom je dat je mogelijk opeens met (financiële) dompers wordt geconfronteerd op het moment dat je met een schadegeval te maken krijgt en uit de polisvoorwaarden blijkt dat de kosten niet gedekt zijn.

 

Share