NederlandReview

  Zelfstroom
  Beoordelingen, klachten, ervaringen en reviews (29)

  7,2
  69% Zou hier weer kopen!

  Bestellen

  7,2

  Service

  7,6

  Prijs

  6,2

  Leveren

  7,6

  Meer info over Zelfstroom

  Zelfstroom
  Zelfstroom wil bedrijven en particulieren gemakkelijk en goedkoop laten overstappen op duurzame energie. Daarom verkopen én verhuren ze zonnepanelen, leveren ze groene stroom en installeren ze laadpalen voor elektrische auto's. Ze bieden daarnaast nog slimme services. Zo kun je bijvoorbeeld je zonnepanelen na vijf tot tien jaar inruilen voor nieuwere, beter renderende panelen, of bij een verhuizing je zonnestroomsysteem meenemen.  Maar hoe zit dat nu eigenlijk met zonnepanelen? Kun je daar in onze regionen wel genoeg stroom mee opwekken? Hier volgt een introductie voor wie nieuw is op het gebied van zonnepanelen.

  Hoe werken zonnepanelen?
  Een zonnepaneel bestaat uit een paneel met een groot aantal zogeheten fotovoltaïsche cellen erop. Deze cellen zetten zonne-energie om in elektriciteit. Ze zijn doorgaans gemaakt van silicium, een element dat voorkomt in bijvoorbeeld zand en glas en waar ook computerchips van gemaakt worden. Zonnepanelen leveren gelijkstroom. Daarom zijn ze aan het elektriciteitsnet, dat met wisselstroom werkt, gekoppeld met een omvormer. Wanneer de zonnepanelen op je dak meer elektriciteit opleveren dan je in huis op dat moment gebruikt, wordt het overschot teruggegeven aan het elektriciteitsnet. De energie die je levert, wordt verrekend met de energie die je afneemt van je elektriciteitsbedrijf op momenten dat je meer elektriciteit verbruikt dan je zonnepanelen opleveren.

  Wat bepaalt de opbrengst van zonnepanelen?
  Om te weten hoeveel energie zonnepanelen opwekken, zijn een paar factoren van belang. Ten eerste natuurlijk het oppervlak van de panelen; hoe meer panelen je op je dak hebt liggen, hoe meer elektriciteit je kunt produceren. Maar dat is lang niet het enige. De hoeveelheid zonnestraling die op je panelen valt, is natuurlijk ook belangrijk. Zonnecellen leveren trouwens ook energie op als het bewolkt is, omdat wolken maar een deel van de zonne-energie tegenhouden – anders zou het immers helemaal donker zijn bij bewolkt weer. Naast de hoeveelheid zon speelt natuurlijk ook de duur ervan een rol; het aantal zonuren dus. Dat is in Nederland trouwens gemiddeld zo'n 1500 uur.

  Overigens is het niet per se zo dat zonnepanelen op een zonnige zomerdag de grootste opbrengst hebben. Zonnepanelen gaan namelijk iets minder opleveren naarmate de temperatuur ervan stijgt; ongeveer vijf procent voor elke tien graden temperatuurstijging. Standaardopgaven van het vermogen van zonnepanelen worden opgegeven voor een temperatuur van het paneel van vijfentwintig graden Celsius. Omdat zonnepanelen een groot deel van de zonne-energie die erop valt absorberen, kunnen ze op een zonnige dag wel zo'n vijftig à zestig graden Celsius worden. Het helpt als de wind langs en onder de panelen door kan waaien, waardoor ze afkoelen.

  Ook de stand van de zonnepanelen speelt natuurlijk een belangrijke rol; de hellingshoek en de richting van de panelen. Een hellingshoek van vijfendertig à zesendertig graden is ideaal voor de breedtegraad waarop Nederland zich bevindt, maar bij hoeken van twintig tot zestig graden is de opbrengst maar vijf procent lager. Op een plat dak kunnen zonnepanelen in de gunstigste positie geïnstalleerd worden. Wat betreft de windrichting waarin de panelen staan, is vijf graden west van het zuiden ideaal, maar ook bij een westelijke of oostelijke situering kunnen ze, wanneer de hellingshoek gunstig is, nog een opbrengst van negentig procent ten opzichte van de ideale ligging halen. 

  Tot slot zijn er nog verschillen in rendement; het ene paneel zal in precies dezelfde omstandigheden wat meer of minder presteren dan het andere. Monokristallijne panelen hebben een wat hoger rendement dan polykristallijne panelen, maar zijn duurder in aanschaf doordat het productieproces ingewikkelder is. Het verschil in rendement bedraagt enkele procenten. Zonnepanelen verliezen ook iets van hun rendement naarmate ze ouder worden; vaak zo'n vier tot tien procent in tien jaar. Overigens gaat men er meestal van uit dat ze ongeveer vijfentwintig jaar meegaan; omvormers hebben een levensduur van zo'n tien tot vijftien jaar.

  Moet je onderhoud plegen aan zonnepanelen?
  In principe hoef je niets te doen aan zonnepanelen als ze eenmaal op het dak liggen. Het regenwater spoelt het vuil wel van de panelen af – een bijkomende reden trouwens om zonnepanelen op een plat dak met een hellingshoek te installeren. De panelen worden voorzien van een vuilafstotende laag, zodat vuil moeilijk hecht aan het oppervlak. Op plaatsen met veel luchtverontreiniging, door bijvoorbeeld zware industrie, zouden de panelen met water schoongemaakt kunnen worden als het langdurig droog is. Dit is alleen nodig als de stroomopbrengst opvallend terugloopt. Onderhoud kan de levensduur van de panelen niet verlengen, ze gaan niet langer mee van schoonmaken.

  Heb je een vergunning nodig?
  Meestal is een vergunning van de gemeente niet nodig voor het installeren van zonnepanelen. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld het installeren van zonnepanelen op een monument of wanneer er sprake is van een beschermd dorps- of stadsgezicht. Panelen op een schuin dak moeten doorgaans parallel liggen aan het dak en mogen niet uitsteken, en op een plat dak moeten ze zo ver van de dakrand geplaatst zijn als de panelen hoog zijn. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een folder uitgegeven over de vergunningseisen voor zonnepanelen en zonnecollectoren; deze is onder andere verkrijgbaar bij de gemeente en het Omgevingsloket online.

  Hoe zit dat met de onderlinge verschillen in opbrengst tussen panelen?
  Het vermogen van zonnepanelen, dus de hoeveelheid energie die ze opleveren uit de zonne-energie die ze opvangen, wordt uitgedrukt in Wattpiek (Wp). Zoals gezegd wordt voor elk zonnepaneel het nominaal vermogen opgegeven onder bepaalde standaardcondities; een vastgestelde hoeveelheid zon die in een eveneens vastgestelde richting op het paneel valt, bij een temperatuur van vijfentwintig graden Celsius. Met het nominaal vermogen kun je dus zonnepanelen onderling vergelijken; een paneel van 260 Wp levert 91% van de energie die een paneel van 285 Wp onder dezelfde omstandigheden geeft. 

  Hoeveel elektriciteit levert een zonnepaneel?
  Het nominaal vermogen maakt het ook mogelijk te berekenen hoeveel elektriciteit een zonnepaneel oplevert, en hoeveel panelen je dus nodig hebt om een bepaald verbruik te dekken. In Nederlandse omstandigheden levert één Wattpiek ongeveer 0,85 tot 1 kilowattuur elektriciteit per jaar op. Tien zonnepanelen van 260 Wp genereren dus 2600 x 0,85 = 2210 tot 2600 x 1 = 2600 kWh per jaar. Omgekeerd: wil je weten hoeveel zonnepanelen je nodig hebt om bijvoorbeeld 4000 kWh per jaar (ongeveer het gemiddelde voor een huishouden van vier personen) op te wekken? Dan heb je dus 4000 tot 4706 Wp aan zonnepanelen nodig; dat wil zeggen 15 tot 18 panelen van 260 Wp, of 14 tot 17 (eigenlijk 16,5) panelen van 285 Wp. 

  Hoe snel verdienen zonnepanelen zichzelf terug?
  Wanneer zonnepanelen daadwerkelijk geld gaan opleveren, hangt natuurlijk sterk af van het energietarief dat je betaalt, de hoeveelheid elektriciteit die je panelen opleveren, en wat je betaalt voor de aanschaf van een zonnestroomsysteem. Ruwweg kun je zeggen, dat de terugverdientijd tegenwoordig zo'n vijf tot tien jaar bedraagt. De landelijke subsidie voor zonnepanelen is komen te vervallen in 2013, maar een klein aantal gemeenten biedt nog wel mogelijkheden voor subsidie. Daarnaast kun je de BTW die je over de aanschaf van zonnepanelen betaalt, terugvragen bij de Belastingdienst. Kun je gebruikmaken van een van deze opties om de installatie van je zonnestroomsysteem goedkoper te maken, dan wordt de terugverdientijd natuurlijk korter.

  En hoe zit het als je de productie van zonnepanelen meerekent?
  Ben je geïnteresseerd in de duurzaamheidsaspecten van een zonnestroomsysteem, dan vraag je je misschien ook af hoe het zit met de energiebalans van zonnepanelen. Je eigen milieuvriendelijke stroom opwekken is natuurlijk heel mooi, maar de grondstoffenwinning, de productie, het vervoer enzovoorts van je zonnepanelen kost op zich al energie. De energie die dit kost, was tot voor kort gelijk aan de energie die een zonnestroomsysteem in ongeveer vijf jaar opwekt. Maar door nieuwe productiemethoden is die tijd teruggebracht tot één à twee jaar, zodat je, uitgaande van een levensduur van vijfentwintig jaar, zeker drieëntwintig jaar klimaatneutraal elektriciteit produceert met zonnepanelen.

  Wat krijg ik voor de elektriciteit die ik teruglever aan het elektriciteitsnet?
  De teruggeleverde elektriciteit wordt op de jaarafrekening verrekend met de elektriciteit die je van je energieleverancier hebt afgenomen. Dit wordt salderen genoemd. Je kunt echter nooit meer stroom aftrekken dan door je energiebedrijf is geleverd. Geef je bijvoorbeeld vijftienhonderd kilowattuur terug aan je energiebedrijf, en heeft het jou duizend kilowattuur geleverd, dan blijft er nog vijfhonderd kilowattuur over. Daar krijg je een terugleververgoeding voor. Energieleveranciers zijn vrij om zelf te beslissen hoe hoog die vergoeding is, hoewel de wet voorschrijft dat het een 'redelijke vergoeding' moet zijn. In de praktijk varieert dit van vijf tot elf eurocent per kilowattuur. De gemiddelde prijs van de door elektriciteitsbedrijven geleverde stroom is zo'n twintig cent per kilowattuur, dus je krijgt aanzienlijk minder terug voor je energie dan je zelf betaalt wanneer je stroom afneemt van het elektriciteitsbedrijf.

  Heb ik een nieuwe energiemeter nodig als ik een zonnestroomsysteem neem?
  In sommige gevallen is een nieuwe elektriciteitsmeter nodig wanneer je een zonnestroomsysteem installeert, omdat niet alle meters geschikt zijn voor het terugleveren van energie aan het elektriciteitsnet. Dat hoeft niet altijd samen te hangen met de leeftijd van de meter; een draaischijfmeter is meestal geen bezwaar. Die draait gewoon terug wanneer er overtollig opgewekte elektriciteit teruggeleverd wordt aan het elektriciteitsbedrijf. Overigens is de meterhuur voor een slimme meter even hoog als voor een 


  Bekijk ervaringen van Zelfstroom